Alle aktuelle byggeprosjekter i Gran

Nybygg av hytteområde i Lygna Jaren
Klimavennlig hyttefelt.
Nybygg av leiligheter og næring i Gran, trinn 2
Bruksareal: 3300 kvm avsatt for næring + 9 leiligheter
Nybygg av miljøgate gjennom Gran sentrum
Entreprenør fra Gran miljøgate vil ha opsjon på Gran sentrum, Storgata.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.