Alle aktuelle byggeprosjekter i Gjøvik

Nybygg av næringsbygg i Gjøvik
Gnr/bnr: 92/43 (tidligere Reinsvoll Bruk), 92/35, del av 200/28,29,30, 210/1,2, 41/196 og 42/2, 45, 186, og tilgrensende vegareal mot Rv. 4 og Svein Erik Strandlies veg.
Etablering solkraftverk i Gjøvik kommune
1215 mål. Bygging og drift av et solkraftverk på ca. 100 MW, som kan produsere ca. 130 GWh elektrisitet årlig.
Nybygg av næringsbygg i Gjøvik, trinn 2 og 3
Stasjonsområdet. Prosjektet skal sertifiseres som Very Good etter Breeam-Nor v6.0, samt ha energimerke A.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Torke, trinn 3 mfl
Totalt 94 boenheter fordelt på 8-9 trinn.
Nybygg av boliger i Gjøvik, trinn II
Ca 40 stk boenheter fordelt på ene,-tomanns og firemannsboliger.
Nybygg av eneboliger Torke, trinn 1
Totalt 94 boenheter fordelt på 8-9 trinn.
Nytt fortau på Fylkesveg 2388 Prost Blomsgate i Gjøvik
Innlandet fylkeskommune gjennomfører prosjektet i samarbeid med Gjøvik kommune og Elvia. Innlandet fylkeskommune vil være formell byggherre.
Nybygg av leiligheter i Gjøvik
25-30 leiligheter.
Riving og nybygg av omsorgssenter i Hunndalen
Omsorgsboliger for 6 personer.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Torke, trinn 2
Totalt 94 boenheter fordelt på 8-9 trinn.
Ombygg av bedragerisenter i Gjøvik
Senteret får 20–25 arbeidsplasser.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Gjøvik, trinn II
Ca. 40 stk boenheter fordelt på ene,-tomanns og firemannsboliger.
Etablering av fjernvarme på næringsbygg i Gjøvik
Tema Eiendom planlegger att etablere fjernvarme på 50 av sine eiendommer innen løpet av 2030, disse vil dessverre ikke offentliggjort for oss.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.