Alle aktuelle byggeprosjekter i Folldal

Nybygg av boligfelt i Dalholen
10 tomter (9 eies av kommunen og 1 er privat).
Utbedring av eksisterende grøftesystemet, survannsnettet og etablering av avskjærende tiltak i Folldal kommune, trinn 1
Det er utarbeidet en helhetlig tiltaksplan for å redusere utlekking av tungmetaller fra Folldal gruver til elveresipienten Folla. Det ble konkludert med at det kreves tre tiltak (trinn 1 til 3) som alle må utføres for å redusere forurensning og forurensningsspredning. • Trinn 1: Utbedring av eksisterende grøftesystemet, survannsnettet og etablering av avskjærende tiltak. • Trinn 2: Tildekking av forurensede masser i gruveområdet. • Trinn 3: Renseanlegg for survann.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.