Alle aktuelle byggeprosjekter i Etnedal

Nybygg av fritidsboliger i Etnedal
Mellom Frugseth og Elvesæter. Gnr/bnr: 34/3, 12.
Nybygg av boligområde i Bruflat
Haugalia sør, B13. 17 tomter.
Nybygg av hytter i Etnedal
Mellom Frugseth og Elvesæter.
Nybygg av fritidsbebyggelse i Etnedal
Grunneier: Ulf Tonerud. 10-15 hytter.
Utskifting av tak på skole i Etnedal kommune
Taktekking på skolen av takstein skal fjernes og ny shingeltekking skal etableres.
Utvidelse av masseuttak i Etnedal
Gnr/bnr: 34/13, 34/2, 3, 8, 153/21 og 153/22.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.