Alle aktuelle byggeprosjekter i Elverum

Etablering av solcellepark i Elverum kommune
80 mål. Fordelt mellom 2.500 solceller på tak og ytterligere 12.614 paneler på bakken.
Nybygg av hall og nytt depot/biloppstillingsplass i Elverum kommune
Gbnr. 62/14 og 62/138 utgjør den største delen av planområdet.
Oppgradering av teknisk infrastruktur og vannlegning i Elverum kommune
Elverum kommune skal oppgradere Rådhusplassen, slik at den skal bli et bedre arrangementssted og et byrom for allsidig aktivitet gjennom året. Oppgraderingen vil bestå i etablering av nødvendig infrastruktur i form av kabling, skifte av dekke (opparbeiding av plass), møblering, skilting, belysning og beplantning.
Oppgradering av byrom i Elverum kommune
Elverum kommune skal oppgradere Rådhusplassen, slik at den skal bli et bedre arrangementssted og et byrom for allsidig aktivitet gjennom året. Oppgraderingen vil bestå i etablering av nødvendig infrastruktur i form av kabling, skifte av dekke (opparbeiding av plass), møblering, skilting, belysning og beplantning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.