Alle aktuelle byggeprosjekter i Dovre

Rehabilitering og tilbygg av barnehage i Dovre kommune
Dovre barnehage skal renoveres, samt at det skal bygges et nytt tilbygg mot sør.
Brannsikring på sykehjem i Dovre kommune
Prosjektet omfatter etablering av brannslokkanlegg og utskifting/utvidelse av brannalarmanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.