Alle aktuelle byggeprosjekter i Åmot

Nybygg av befelskvarter i Rena leir
Badekabiner: Probad AS 2 etasjer+ loft
Nybygg av fritidsboligområde i Osen
40 fritidsboligtomter totalt, 18 tomter er bebygde.
Rehabilitering av kirker i Åmot kommune
Osen gamle og nye kirke skal gjennom omfattende rehabilitering utvendig av vegger og tak. Utføre tjærebreing av gjerde rundt kirkegårdens øvre del samt konservering av jernkors på kirkegården.
Etablering av solcelleanlegg på høgskolen i Rena
Det skal prosjekteres og leveres komplette systemer for utnyttelse av solenergi på omtrent 900m2 fordelt på 5 ulike takflater.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.