Alle aktuelle byggeprosjekter i Alvdal

Etablering av ny tannklinikk i Alvdal kommune
Prosjektet skal gjennomføres som fossilfri byggeplass innenfor byggegjerdet. Bæresystemet blir i sin helhet i massivtre, alle yttervegger samt vegger langs tall-aksene er bærende. I tillegg blir det en plate av massivtre som bærende takkonstruksjon. Bygget blir i en etasje, det etableres vei, gangfelt og 2 parkeringsplasser for handicappede.
Etablering av mobiltelefonmaster i Nord-Østerdalen
Kommunene i Nord-Østerdalen har til hensikt å inngå kontrakt om bygging og drift av mobiltelefonmaster, for å utøke områder med dårlig dekning i Nord-Østerdalen. Formålet med anskaffelsen er å dekke kommunene i Nord-Østerdalen sitt behov for utbedring av områder med dårlig dekning for mobiltelefon og mobildata i områder med svak dekning.
Nybygg av solkraftverk i Alvdal kommune
Grunnforberedelser og fjerning av vegetasjon, samt noen bygningstekniske installasjoner

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.