Alle aktuelle byggeprosjekter i Østre Toten

Utvidelse av bakeri i Østre Toten
Gnr/bnr:71/7, 71/44 og 71/2.
Tilbygg av omsorgsboliger i Kapp
Reguleres sammen med Smørvika boligområde.
Etablering av ny offentlig avløpsledning og sanering av eksisterende vannledning i Østre Toten kommune
Ny vannledning fra Fårlundguta til Blindtarmen, inkl. en trase langs Blindtarmen til eksisterende VA-nett, total lengde ca. 1600 meter. Opsjon for to områder, Hagebakken - Engebakken og Hanestadhagen hvor det skal legges ny offentlig avløpsledning i tillegg til sanering av vannledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.