Alle aktuelle byggeprosjekter i Kárášjohka - Karasjok

Nybygg skole og helsesenter i Karasjok kommune
Nytt skolebygg og nytt helsesenter på dagens skole- og internattomt.
Fornyelse av varmesentral ved samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern i Karasjok kommune
Bruken av eksisterende oljekjel endres fra primærlast til reservelast, og den nye primæroppvarmingskilden skal være elektrokjel.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.