Alle aktuelle byggeprosjekter i Berlevåg

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Berlevåg som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Konsulenttjenester for områderegulering for Alta sentrum, Alta kommune
Planavdelingen v. Alta kommune ønsker å bestille fire rapporter på fire ulike tema i forbindelse med oppstart av revidert områdeplan for Alta sentrum. Kommunen ønsker å bestille: - Vei-/trafikkutredning og støyutredning - Samlet rapport om grunnforhold - Kartlegging av biologisk mangfold - Rapport om kulturminner og verneverdige bygg Det er mulig å konkurrere om tilbud på ett, flere eller alle tema. Kompetansebehov og behovsbeskrivelse er vedlagt under hvert tema i konkurransen.

Se andre prosjekter i Finnmark fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.