Alle aktuelle byggeprosjekter i Båtsfjord

Nybygg av barnehage på Nordskogen i Båtsfjord kommune
Den nye barnehagen skal være lokalisert på Nordskogen der eksisterende Nordskogen barnehage og barneskole er i dag.
Etablering av boligområde i Båtsfjord
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.