Alle aktuelle byggeprosjekter i Alta

Etablering av boligblokker i Alta
B6 på 11,7 daa. Det kan etableres 75-95 konsentrerte boenheter.
Nybygg av industriområde i Alta
Trinn 1 er på 360 mål. Totalt er Skillemo på 800 mål. 44 industritomter, opsjon er utdelt på ca 20 st.
Nybygg av flerbolighus på Gakorimyra i Alta
Totalt 56 leiligheter. Totalentreprenør vil få opsjon på trinn 2.
Nybygg av tremannsbolig i Alta kommune
Bolig: 224.9 kvm. Carport: 90.5 kvm.
Rehabilitering av spilleflate ved idrettshall i Alta kommune
Eksisterende dekke er av parkett med en underkonstruksjon av tilfarere som skal rives i sin helhet. Det skal etableres ny underkonstruksjon med flatelastisk dekke (Parkett). Dekket er ca. 1518m2.
Tilrettelegging av parkeringsplass ved omsorgssenter i Alta
Eksisterende parkering skal reetableres og utvides.
Etablering av infrastruktur for eneboliger i Alta
Gnr/bnr. 26/1, 26/9 og 26/375. Ca 10 daa.
Riving og nybygg av reingjerder i Alta
Riving av et gammelt gjerde og bygging av et nytt reingjerde mellom Jakobselvsvatnet (grensemerket 309) og vest for grensemerke 320, en strekning på cirka 3 km langs riksgrensen mellom Norge og Russland. Den nye gjerdetraseen er ryddet sommeren 2023, men noe små rydding må påregnes.
Konsulenttjenester for områderegulering for Alta sentrum, Alta kommune
Planavdelingen v. Alta kommune ønsker å bestille fire rapporter på fire ulike tema i forbindelse med oppstart av revidert områdeplan for Alta sentrum. Kommunen ønsker å bestille: - Vei-/trafikkutredning og støyutredning - Samlet rapport om grunnforhold - Kartlegging av biologisk mangfold - Rapport om kulturminner og verneverdige bygg Det er mulig å konkurrere om tilbud på ett, flere eller alle tema. Kompetansebehov og behovsbeskrivelse er vedlagt under hvert tema i konkurransen.
Utskifting av oppvaskmaskiner for omsorgssenter i Alta kommune
Levere, fjerne, montere, tilpasse, etc.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.