Alle aktuelle byggeprosjekter i Rollag

Etablering av modulbygg ved barneskole i Rollag kommune
Moduler fra Kongsberg videregående skole (bare 2. Etasje) blir gjenbrukt og transportert til Veggli skole, hvor de blir montert igjen på nytt fundament. EL- og ventilasjonsanlegg blir skiftet ut i sin helhet. Panelovner beholdes. Sanitær og varmeanlegg tilkobles og settes i drift igjen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.