Alle aktuelle byggeprosjekter i Modum

Nybygg av boliger i Modum kommune
Ca. 93 daa. Variert boligbebyggelse; for eksempel en blanding av eneboliger, rekkehus og firemannsboliger.
Nybygg av boliger i Modum kommune
Ca. 93 daa. Variert boligbebyggelse; for eksempel en blanding av eneboliger, rekkehus og firemannsboliger.
Innvendig ombygging och fasadeendring av kontorbygg i Åmot kommune
Innvendig ombygging av kontorarealer + fasadeendring (ny inngang + rampe).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.