Alle aktuelle byggeprosjekter i Lier

Nybygg av hotell i Lierstranda fjordby på Brakerøya
3 sammenbygde huskropper. LARK tak - Lark Landskap AS LARK bakkeplan - SLA Norge AS RIB Prefab - Loe betongelementer AS Økologi & BIM - Sweco Norge AS
Nybygg av verksted, vaskehall, kontor og lager m.m. i Lier
Mellom 6000-7000 m2. Gjellebekkstubben 2 og 6.
Nybygg av boliger på Øvre Justad
Ca 80-90 boliger. Mest eneboliger og rekkehus med enstaka mindre leilighetsbygg. Del av gnr/bnr: 82/1
Nybygg av kontor i Lierstranda fjordby på Brakerøya
1 huskropp ihop med Bygg 3 A, Hotellet som er 3 sammenbygde huskropper. LARK tak - Lark Landskap AS LARK bakkeplan - SLA Norge AS RIB Prefab - Loe betongelementer AS Økologi & BIM - Sweco Norge AS
Etablering av ny hovedvannforsyning i Lier kommune
Planområdet strekker seg fra Kleivdammen til Liertoppen, via Egge, Lyngåsåsen, Haugerud og Gjellbekk. Ny vannledning vil bli ca. 8 km lang.
Nybygg av fjernvarmesentral i Lier kommune
Erstatte de tre små anleggene med en større varmesentral plassert sør for Hegg Gartneri. Et større anlegg får bedre røykgassrensning, bedre forbrenning, kan bruke et fuktigere brensel og gir en økt leveringssikkerhet. Søkt produksjon 15,52 GWh. Søkt effekt 9,70 MW.
Utvidelse av tennishall i Lier kommune
Utvidelse av tennishall.
Utvidelse av håndballflate og garderobe i Lier kommune
Utvidelse av håndballflate og garderobe.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.