Alle aktuelle byggeprosjekter i Hol

Nybygg av fritidsleiligheter og tilbygg av hotell i Geilo
24 hotellrom og 9 fritidsleiligheter. Det legges til rette for tur- og skiløype gjennom planområdet.
Etablering av infrastruktur for skole og idrettsområdet i Hol kommune
Gjelder området mellom Highland hotell og skiskytterarenaen ved Geilohallen.
Nybygg av boligområde ved Geilo
Totalt kan det bli aktuellt med ca. 15 boenheter.
Tilbygg av to nye barnehageavdelinger ved Geilo barnehage i Hol kommune
To nye avdelninger, dvs 36 barn. Tilbygg på 300-400 kvm. Vognhall 53 kvm.
Nybygg av boligområde i Høgehaug vest, Hol
Tomter for salg: Tomt 6 Ikke fradelt Tomt 9 Gnr 19 bnr 140 Tomt 10 Ikke fradelt
Nybygg av boligområde i Hol
Tomter for salg: Tomt 4 Gnr 14 bnr 16 Kr 96 200,- Tomt 17 Gnr 14 bnr 24 Kr 96 200,- (Tomt 20) (Gnr 14 bnr 10) Privat
Nybygg av boliger i Sudndalen, Hol
Tomter for salg: Tomt 2 Gnr 43 bnr 240 Kr 70 811,- Tomt 3 Gnr 43 bnr 241 Kr 70 811,-

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.