Alle aktuelle byggeprosjekter i Hemsedal

Utvidelse av boligområde i Hemsedal, trinn 4 mfl
I gjeldende plan er det tillatt med en tomannsbolig på hver tomt på T26 og T27 og en flermannsbolig med inntil 6 enheter på tomt T24 og T25. Bakgrunnen for ønskede endringer er at arealet er sentrumsnært og det er viktig å utnytte det på mest mulig rasjonell måte. Endringen vil øke tilgang på boligenheter, og variasjonen i tilgjengelige boligtyper i Hemsedal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.