Alle aktuelle byggeprosjekter i Flå

Nybygg av hytter i Flå, trinn 5 m.fl.
Totalt ca. 1800 byggeklare hyttetomter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.
Etablering av veikryss på RV. 7 OG FV. 2902 Vetervegen, Flå kommune
27/1, 28/1, 29/1, 29/4, 29/5, 29/42, 29/355, 29/357, 1007/1, 2202/1

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.