Alle aktuelle byggeprosjekter i Ål

Tilbygg av bankbygg på Gol, Ål
Prosjektet omfatter utvidelse av det eksisterende administrasjonsbygget med et to etasjers nybygg på til sammen 1.400 kvadratmeter med tilhørende kjeller på 1.100 kvadratmeter. Byggget skal kobles sammen med eksisterende bygg i alle etasjer. BREEAM NOR- Excellent.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.