Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Oslo

Oppgradering av Hammersborg Torg i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Hammersborg Torg 1-3. Gnr/bnr: 208/279, 438. To høyblokk på 12 og 13 etasjer planlegges beholdt og oppgradert – og bundet sammen med et nybygg på 9 etasjer.
Restaurering av sentralnettet i aksen mellom Furuset, Gjelleråsen, Frogner og Djupdal transformatorstasjoner
Mulighet for restaurering av sentralnettet i aksen mellom Furuset, Gjelleråsen, Frogner og Djupdal stasjoner, slik at det i fremtiden kan bli færre kraftledninger i området. Dette vil utredes videre i en fremtidig konsesjonsprosess.
Utvidelse av videregående skole i bydel Bjerke, Oslo
Utvidelse med 200-300 stk elever.
Rehabilitering av ungdomsskole i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Ferdigstillelse er planlagt til skolestart 2029.
Rehabilitering av handel/kontor alt. riving av kontorbygg og nybygg av boliger i bydel Grünerløkka, Oslo
Ulike alternativer vurderes. Alternative 1: Rehabilitering av eksisterende bygg med handel og kontor. Alternative 2: Riving av eksisterende bygg ned till bunnplate og bygge nye boliger i massivtre.
Påbygg på eksisterende bygg i bydel Bjerke, Oslo
Påbygget er på deler av 4, 5.og 6 etasje.
På-og tilbygg av kontor i bydel Grünerløkka, Oslo
Opsjon på innvendig ombygging av 4300 m2.
Ombygg- og utvidelse av forretning og kontor i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Forslag til scenarioer: - Beholder forretning i 1.etg og kontor videre opp tilsvarende i dag. Teknisk optimaliseres/komprimeres, dagens to inntrukne etasjer bygges om til kontor. Grønt tak/takhager. - Beholder forretning i 1.etg og kontor videre opp tilsvarende i dag. Teknisk optimaliseres/komprimeres, øker bygget med to etasjer bolig. Grønt tak/takhager. - Beholder forretning i 1.etg og kontor videre opp tilsvarende i dag. Teknisk optimaliseres/komprimeres, øker bygget med to etasjer kontor. Grønt tak/takhager. - Bygget transformeres i sin helhet til annet formål eller andre formål.
På-og tilbygg av boligsameie i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 151/144, 151/145, 151/175, 151/176, 151/177.
Oppgradering av kontor mm i Oslo sentrum
Gnr/bnr: 207/15, 207/16, 207/306, 207/323, 207/326, 207/327, 207/328, 207/329, 207/330.
Oppgradering av kontorbygg i bydel Frogner, Oslo
BREEAM Excellent. Sykkelparkering og garderobe i kjeller.
Utvidelse av vendekapasitet ved Sporveiens anlegg i Muselunden, Oslo
Forlengelse av eksisterende sportrase med estimert 10-20 meter i Muselunden. Bygging av kryssveksel i eksisterende trase og mindre korrigering av eksisterende sportrase i tilknytning til dette. Bygging av to plattformer for av- og påstigning fra trikk som snur og kjør i retning Trondheimsveien. Bygging av hvilebrakke for førere.
Nye/forlengede kryssingsspor på Østfoldbanens østre linje
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i andre seksårsperiode.
Påbygg av hotell i Oslo sentrum
Ytterligere 2 etasje påbygg.
Påbygg av boliger ved boligsameie i bydel Grünerløkka, Oslo
1-2 etasje påbygg. Det estimeres ca. 1000 m2 BRA boligmasse per etasjeplan.
Ombygg av kryss på E18 mellom Lysaker og Munkedamsveien i Oslo
Ombygging av kryss slik at sykkelvegen kan skiltes og forkjørsreguleres.
Utbedring av eksisterende gang- og sykkelveg til sykkelveg med fortau langs E18 i Oslo
Sykkelveg med fortau langs E18. Prosjektet ligger sør for E18, og strekker seg fra Frantzebråtveien i vest og til like forbi Maxbo i øst.
Rehabilitering av leiligheter og personalbase i bydel Grünerløkka, Oslo
Ombygging til base for personal i 1 etasje, ombygging av leiligheter i 2-4 etasje.
Om,-på,-og tilbygg til leiligheter i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Påbygg og tilbygg over 1. etasje mot sør.
Omlegging av vannledninger i bydel Nordre Aker, Oslo
Separere eksisterende 300 millimeter felles avløpsledning, til 400 spillvannsledning og 315 millimeter overvannsledning. Konvensjonell graving.
Ombygging til to tomannsboliger i bydel Frogner, Oslo
Bygdøynesveien 33B og 35 er to bevaringsverdige sveitservillaer, som er planlagt å restaureres med 2 leiligheter i hvert bygg.
Utforming av torg i bydel Ullern i Oslo kommune
Fellesutlysning for: Skøyen torg og Hoff torg/park.
Forlengelse av kryssingsspor på Sandermosen
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2024.
Etablering av nytt inngangsparti ved Skimuseet, Holmenkollen i bydel Vestre Aker, Oslo
Ønsker å bygge nytt inngangsparti og utvide det. I tillegg ønsker vi å rive deler av Kulbygget for å få utsyn fra Kollentorget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.