Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Randaberg

Geoteknisk undersøkelse for grunnforholdene og områdestabiliteten ved småbåthavner i Randaberg kommune
Geoteknisk undersøkelse med boreplan og dokumentasjon på grunnforholdene og områdestabiliteten i området Harestadvika og Skiftesvik.
Geoteknisk undersøkelse for grunnforholdene og områdestabiliteten ved småbåthavner i Randaberg kommune
Geoteknisk undersøkelse med boreplan og dokumentasjon på grunnforholdene og områdestabiliteten i området Harestadvika og Skiftesvik.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.