Alle kommende byggeprosjekter i Vik

Ny tunnel på Fv 5600 Eiterneset i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Jambua i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Nedda i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Rinden i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Snøgjølet i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Karihaugen i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Nord for Nedda i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Skoddesete i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Svartasva i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Overbygg på Fv 5600 Jambua i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Overbygg på Fv 5600 Rinden i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Overbygg på Fv 5600 Snøgjølet i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 5600 Karihaugen i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Overbygg på Fv 5600 Nedda i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Fanggjerder på Fv 5600 Rinden i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Fanggjerde og stikkrenner på Fv 5600 Skoddesete i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Fanggjerder på Fv 5600 Nord for Nedda i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Isnett og bolt på Fv 5600 Svartasva i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.