Alle kommende byggeprosjekter i Ullensvang

Nybygg av kraftverk i Ullensvang
Ein ny 24 kV jordleidning på om lag 1,5 km, frå kraftstasjonsbygninga til ny koplingsstasjon ved Langhamar.
Nybygg av VA-ledninger i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Odda
Effekt 0,99 MW. Produksjon 4,89 GWh.
Rassikring på Fv 520 i Odda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Overbygg på Rv 13 Ekkjevik sør-Ekkjevik
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 320m.
Nybygg av avløpsledninger og pumpestasjon i Grave
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Overbygg på Fv 550 Skredo ved Nordnes"juvet" i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 50m. Kostnad er ikke beregnet.
Stikkrenne/bru på Fv 550 Eitremselva i Odda
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 60m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.