Alle kommende byggeprosjekter i Sveio

Nybygg av leilighetshotell og industri i Sveio
Garasje for 20-30 biler er på plass.
Nybygg av eneboliger og fritidsboliger i Auklandshamn
Del av gnr. 30, bnr. 2 og 3 m.fl., gnr. 32, bnr. 9, 115 m.fl. og «Bjørkelio» gnr. 30, bnr. 7.
Nybygg av badeanlegg i Sveio sentrum
Svømmebasseng og behandlingsbasseng.
Opparbeidelse av infrastruktur for eneboliger og fritidsboliger i Auklandshamn
Del av gnr. 30, bnr. 2 og 3 m.fl., gnr. 32, bnr. 9, 115 m.fl. og «Bjørkelio» gnr. 30, bnr. 7.
Nybygg av gang- og sykkelvei eller fortau langs Auklandshamn skule og Lio
Føremålet med planarbeidet er å sikra trygg skuleveg for elevar på Auklandshamn skule, som bur langs strekninga fram til Lio. Det skal difor leggjast til rette for gang- og sykkelveg eller fortau langs eksisterande fylkesveg. I arbeidet med reguleringsplanen vil ein vurdera kva profil ny gang- og sykkelveg/fortau skal ha, og kva side av fylkesvegen det skal liggja på. Planavgrensinga som no vert varsla er dermed vesentleg større enn det ferdige planområdet vert, for å sikra at ein har nok areal til å ta ei avgjersle om profil og val av side. Gnr/bnr: 36/242 mfl.
Etablering av enkle lokale møteplasser for fysisk aktivitet i Sveio kommune
Utlysinga er ein del av eit større prosjekt med ulike innsatsområde. Denne utlysinga gjeld fase tre i prosjektet og handlar om idretts- og aktivitetshallar, både nybygg og rehabilitering. 4 delkontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.