Alle kommende byggeprosjekter i Stryn

Nybygg av næring i Stryn
Ca. 30 daa. Regulert.
Nybygg av næring i Stryn
Ca. 460 daa. Ikke regulert.
Nybygg av næringbygg i Stryn
Det vil selges byggeklara tomter. Ca. 15 mål.
Rassikringstiltak på Fv 5722 Geitåna i Stryn
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Støttemur på Fv 60 Tyvanestunnelen aust og vest i Stryn
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikringstiltak på Fv 723 Avura i Stryn
Skredtype sørpeskred/flomskred. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 724 Strandafonna i Stryn
Skredtype tørrsnø. 200m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.