Alle kommende byggeprosjekter i Sogndal

Nybygg av 420 kV-ledning i Sogndal
60 kilometer med nye ledninger. Den nye ledningen vil bygges parallelt med den gamle ledningen, og den gamle blir revet når ny ledning er ferdig. I og med at det blir bygget en ny transformatorstasjon i Sogndal, vil den nye ledningen gå dit og ikke til Fardal stasjon. 46 km ledning. 6-7 km ledning mellom Hove-Fardal bygges om.
Rassikringstiltak på Fv 13 Rustadgilja i Balestrand
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Stikkrenne og bru på Fv 13 Rendalsgilja i Balestrand
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype sørpeskred/flomskred. 60m.
Fanggjerder på Fv 5616 Tallberg 1 i Sogndal
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 5606 Alstokka i Sogndal
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Fanggjerder på Fv 5616 Klingenbergodden i Sogndal
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.