Alle kommende byggeprosjekter i Kinn

Rassikringstiltak på Fv 5698 Grøndal i Flora
Middels prioritert i rassikringsplan. To bruer.
Etablering av VA-anlegg og fortau m.m. på Havikbotnen i Kinn kommune
VA-anlegg på om lag 1,9 km. El-grøfter for Linja AS, EL-grøft skal også innehalde trekkerør for gatelyskabel og signalkabel i deler av traseen. Veg og fortau/GS-veg på strekningen Furuhaugane sjukeheim – krysset Jakob Sandevegen/Selhaugvegen.
Fanggjerder på Fv 5696 Alia i Flora
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.