Alle kommende byggeprosjekter i Gulen

Nybygg av vindkraftverk i Gulen
39 turbiner, 30-40 kvm vei.
Overbygg på Fv 5706 Kringla i Gulen
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan.
Overbygg på Fv 615 Kleppenes i Gloppen
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Ny bru på Fv 7 Gygregjølet i Gulen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 100m.
Elektrifisering av Hardbakkeneset og Lynholmen i Gulen kommune
Hisarøyna til Lyngholmen ca. 720 meter Hisarøyna til Hardbakkeneset ca. 3 500 meter. Kabel forlagt på land fra BKK Nett sitt grenseskille vil ha en lengde på 40m. 22 kV
Stikkrenne/bru på Fv 3 Ytreskreda i Gulen
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: sørpeskred/flomskred. 100 m. Kostnad og start er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.