Alle kommende byggeprosjekter i Fjaler

Utbygging av bredbåndsnett i Vestland fylkeskommune
Fjaler: Hellevik, Straumsnes, Våge-Korssund-Lammetun, Jarstad-Berge, Gota-Stav. Stad: Kjølsdalen. Stad: Restområder i Stad Øygarden: 11 mindre område. Ulvik: Ulvikpollen og gardane rundt. Sunnfjord: Fjorden utbyggingsområde. Ullensvang: Opedal/Legene, Buer/Odda. Sveio: Åsbø-Kinn, Apeland/Dunjo, Nordskog, Grimstvedt, Færås, Rossehaug, Håvardsholm/Bjørga/Buvika, Vigdarheim, Flatnesveien. Høyanger: B3 Vamråka, Søreide, Østerbø, Sørebø, Bjordal, Førde, Osland, Leirnes. Høyanger: A1 Ortnevik. Høyanger: B5 Fridtun - Ikjefjordbruka - Ikjefjord. Høyanger: E2 Rå - Aven - Torvund. Høyanger: E3 Mjellelia - Norevik - Avsneset. Høyanger: H1 Ljotebøen - Klævild - Frivika. Samanger:Hisdal – Trengereidfjord. Osterøy: Greve-Skår, Kvisti-Stoknes, Hannisdal, Brakavatn. Årdal: Fardalen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.