Alle kommende byggeprosjekter i Etne

Utbedring av vei og nytt fortau, Fv 48 Etne-Skånevik
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Etablering av industriområde i Etne
Uklar fremdrift. Antatt start og kostnad av redaksjonen. Hører sammen med Geitaberg infrastruktur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.