Alle kommende byggeprosjekter i Bergen

Nybygg av leilighetsbygg og næring samt opparbeidelse av infrastruktur i Bergen
Blomsterdalen Bolig AS eies til 50% av Constructa Eiendom AS og 50% av Obos Nye Hjem AS. 200-300 stk boliger.
Nybygg av boliger på Montana i Bergen
Ca. 100-130 leiligheter (ca. 9.000 -12.000 kvadratmeter).
Nybygg av bolig- og næring på Nesttun i Bergen
Eiendommens areal er på totalt 33 215 m².
Nybygg av stor idrettshall i Bergen
Total spilleflate på 25X45 meter og som kan deles i 3 saler med heisbare skillevegger. I tilknytning til hallen bygges det en bordtennishall.
Nybygg av ungdomsskole på Åsane, Bergen
Reguleringsplan godkjent. OPS-prosjekt. 500 elever.
Nybygg av håndballhall i Arna bydel i Bergen
Ny hall med et bruttoareal på ca. 3 600 m2 som vil inneholde 2 stk. håndballflater, garderober, sosialt rom og tilleggsareal for mindre idretter.
Nybygg av bofellesskap for utviklingshemmede i Bergen
Bygge to nye bygg, bofellesskap for utviklingshemmede + tjenestebase. Nytt hageanlegg/utomhusanlegg og parkeringsplasser. Tomten er regulert til formålet.
Nybygg av parkeringshus i Damsgård
Två etasjer i fjellet. Totalt 200 parkeringsplasser i fjellet.
Riving og etablering av erstatningbygg for garderobe og klubblokaliteter i Laksevåg bydel i Bergen
Rive eksisterende klubbhus og garderober, samt oppføre nytt aktivitetshus.
Etablering av steinmolo i Sandviken
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Etablering en steinmolo i vest for å beskytte havnen mot de kritiske vindretningene fra vest til nord-nordvest.
Nybygg av barnehage i Bergen
Plass for 80 barn.
Nybygg av leiligheter på Skjold i bydel Fana i Bergen
Prosjektet består av 8 gjennomgående leiligheter fra 45 til 120 kvadratmeter. Romslig felles takterrasse.
Riving og nybygg av garderobebygg i Bergen
Rive garderobebygget og bygge nytt med garasjer.
Nybygg av garderobebygg i Bergen
Det er ønskelig å rive garderobebygget og bygge nytt med garasjer.
Oppsetting av skilt i Helleveien/Ellerhusens vei
P-forbud i Ellerhusens vei for å bedre sikt i kryss.
Skilt ved Fylkesveg 267 Helleveien v/Rema 1000 i Bergen
P-forbud på fortau (vurdere trafikk på fortau fra Søndre Øyjorden)
Fortau i Ole Vigs gate i Bergen
Fortau fra krysset med Olaf Ryes vei og ned til Wesselsgate
Nytt fortau i Skansemyrsveien i Bergen
Fortau mellom kiosk i Fjellveien og Fjellveien 40A.
Gangfelt i Skuldveien/Ellerhusens vei i Bergen
Gangfelt mellom fortau Skuldveien og fortau Ellerhusens vei
Nytt gangfelt ved Promsgate i Bergen
Gangfelt ved gangveg fra Fjellveien.
Gangfelt i Lønborglien i Bergen
Gangfelt ved Lønborglien 165-167
Gangfelt i Henrik Wergelands gate i Bergen
Gangfelt ved x Skansegaten.
Skilt i Henrik Wergelands gate i Bergen
Gangfelt ved x Skansegaten.
Gangfelt på Øyjordsveien i Bergen
Gjennom avkjørsel til Spar (vurdere trafikksituasjon v/butikk).
Nye skilt ved Vetrlidsallmenningen i Bergen
Stenge for gjennomkjøring i bakken mellom skole og Fløibanen
Skilt i Øvre Blekeveien i Bergen
Stenge for gjennomkjøring v/nr 27
Nye skilt i Wolffs gate x O.J. Brochs gate x Thormøhlens gate i Bergen
Stenge Wolffs gate for tryggere kryss til/fra skolen, VilVite og idrettsplass tilkomstalternativ fra nord via O.J. Brochs gate)

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.