Alle kommende byggeprosjekter i Austevoll

Trafikksikkerhetstiltak langs Fylkesveg 546 Selbjørn bru i Austevoll
I investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.