Alle kommende byggeprosjekter i Årdal

Overbygg på Fv 53 Midnestunnelen vest i Årdal
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny bru på Fv 53 Galden i Årdal
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Skredtype stein.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.