Alle kommende byggeprosjekter i Oslo fylke

Oslo (110)
Nybygg av boliger og kontor i Oslo
60000-80000 m2.Verdenshavets hovedkontor.
Nybygg av boliger i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 191/175, 191/31, 191/45, 191/48, 191/50, 191/78.
Ny T-banelinje mellom Økern og Breivoll/Furuset i Oslo
Under utredning, kun skisser foreligger enda. Planlagt gjennomført før 2030.
Nybygg av vei i Oslo
Antatt start og kostnad.
Nybygg av boliger og næring i bydel Vestre Aker, Oslo
Slemdalsveien 125-131 og Lyveien 25, 32 og 33. 10 punkthus i 2-6 etasjer. Samarbeidsprosjekt mellom Vedal, REMA Eiendom AS og Ugland. Gnr/bnr: 41/1090, 114, 13, 15, 295, 347, 364 og 682.
Vurdering av nye sykehjemtomter i Oslo
Tre alternativer. 1: gnr. 142, bnr. 35 på Trosterud. 2: De to nordligst eteigene av gnr. 179, bnr. 1 på Mortensrud. 3: Borettslagets parkering på gnr. 102, bnr. 651, Haugenstua.
Nybygg av langtidshjem i Oslo kommune
Det skal anskaffes langsiktige leie- og tjenesteytingsavtaler for inntil 800 plasser i nye langtidshjem. Leieavtalene vil ha en leieperiode på 30 år, med opsjon på forlengelse i 10 år. For tjenesteytingsavtaler er avtaleperioden på 8 år, med opsjon på forlengelse i 1 år + 1 år. Oppdragsgiver har behov for langtidshjem både innen somatikk og psykiatri. Det skal anskaffes maksimalt to langtidshjem for psykiatri.
Riving- og nybygg alternativt ombygging av eiendommer på Adamstuen i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Gnr/bnr: 220/12, 220/37, 220/87, 55/11, 55/15, 55/21, 55/22, 55/5.
Nybygg av barne-og ungdomsskole på Filipstad i bydel Frogner
Tidlig prosjekt. På Filipstad foreslås det en ny barneskole for 630 elever. I tillegg vurderes det at Den tyske skole kan leie seg inn på denne skolen. Skolen foreslås derfor bygget med fireparalleller. Denne skolen er forventet å stå ferdig i 2020. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av ungdomsskole og flerbrukshall på Ensjø i Oslo
Åtte klasserekker. Denne skolen er forventet å stå ferdig til skolestarten i 2028.
Fornyelse til 420 kV ledning fra Ulven til Furuset og oppgradering av Furuset transformatorstasjon
Mot 2030 vil ledningene fra Ulven til Furuset og videre nordover, samt Furuset stasjon bli fornyet.
Nybygg av omsorgsboliger i bydel Sagene, Oslo
70-100 stk omsorgsleiligheter. Gnr/bnr: 222/125, 129.
Riving av eneboliger og nybygg av leiligheter på Vinderen i bydel Vestre Aker, Oslo
2-4 etasjer. Riving av tre stk eneboliger. Hafslundveien 5-7. Gnr/bnr: 39/198, 39/199, 39/200.
Nybygg av bygg for salg, reparasjon og service i bydel Grorud, Oslo, trinn 1
Bygges sammen under mark med Stanseveien 10 og 12.
Nybygg av gang- og sykkelveg og fortau på Riksveg 150 i Oslo, Ring 3
Formålet med planen er å legge til rette for gående og syklende. Dette gjøres ved å etablere en mer helhetlig løsning i området.
Nybygg av fotballhall ved Hemingbanen i bydel Vestre Aker, Oslo
Gulleråsveien 3B-5. Gnr/bnr: 41/1319, 769, 724.
Riving- og nybygg av driftstasjon ved Hovedøybukta i Oslo
Driftsstasjon, slipp og bryggeanlegg.
Nybygg av bygg for salg, reparasjon og service i bydel Grorud, Oslo, trinn 3
Bygges sammen under mark med Stålfjæra 11 og Stanseveien 12.
Nybygg av bygg for salg, reparasjon og service i bydel Grorud, Oslo, trinn 2
Bygges sammen under mark med Stålfjæra 11 og Stanseveien 12.
Nybygg av verkstedbygg med kontorlokaler i bydel Nordre Aker, Oslo
Nye og bedre lokaler for drift og vedlikehold av Bymiljøetatens skiløypemaskiner mm.
Nybygg av leiligheter i bydel Østensjø, Oslo
10-14 stk leiligheter. 250-330 m2 BYA.
Nybygg av tomannsbolig og boligblokk i bydel Grorud, Oslo
En tomannsbolig og en boligblokk med 6 stk leiligheter. Ca 550 m2 med parkeringskjeller.
Nybygg av leiligheter mm i bydel Gamle Oslo
4-5 etasjer. Publikumsrettet virksomhet i første etasje.
Nybygg av leiligheter i bydel Vestre Aker, Oslo
To/tre leilighetsbygg med ca 6-8 leiligheter og parkeringskjeller.
Oppgradering av gate for syklister og gående i Grefsenveien, Oslo
Omhandler hele Grefsenveien fra Sandakerveien og helt opp til Midtoddveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.