Alle kommende byggeprosjekter i Oslo fylke

Oslo (108)
Nybygg av boliger og kontor i Oslo
60000-80000 m2.Verdenshavets hovedkontor.
Nybygg av boliger i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 191/175, 191/31, 191/45, 191/48, 191/50, 191/78.
Nybygg av vei i Oslo
Antatt start og kostnad.
Etablering av flytende modulbaserte studenthybler i Oslo
Modulbaserte boliger oppå lektere. Opptil 1000-2000 nye studentboliger.
Nybygg av boliger og næring i bydel Vestre Aker, Oslo
Slemdalsveien 125-131 og Lyveien 25, 32 og 33. 10 punkthus i 2-6 etasjer. Samarbeidsprosjekt mellom Vedal, REMA Eiendom AS og Ugland. Gnr/bnr: 41/1090, 114, 13, 15, 295, 347, 364 og 682.
Nybygg av langtidshjem i Oslo kommune
Det skal anskaffes langsiktige leie- og tjenesteytingsavtaler for inntil 800 plasser i nye langtidshjem. Leieavtalene vil ha en leieperiode på 30 år, med opsjon på forlengelse i 10 år. For tjenesteytingsavtaler er avtaleperioden på 8 år, med opsjon på forlengelse i 1 år + 1 år. Oppdragsgiver har behov for langtidshjem både innen somatikk og psykiatri. Det skal anskaffes maksimalt to langtidshjem for psykiatri.
Riving- og nybygg alternativt ombygging av eiendommer på Adamstuen i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Gnr/bnr: 220/12, 220/37, 220/87, 55/11, 55/15, 55/21, 55/22, 55/5.
Nybygg av sykehjem og næringsbygg i bydel Grünerløkka, Oslo
120-140 beboerrom. Grovt estimat BRA 12 000-15 000 m2. Arealen for næringsdelen er foreløpig ukjent.
Nybygg av barne-og ungdomsskole på Filipstad i bydel Frogner
Tidlig prosjekt. På Filipstad foreslås det en ny barneskole for 630 elever. I tillegg vurderes det at Den tyske skole kan leie seg inn på denne skolen. Skolen foreslås derfor bygget med fireparalleller. Denne skolen er forventet å stå ferdig i 2020. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Fornyelse til 420 kV ledning fra Ulven til Furuset og oppgradering av Furuset transformatorstasjon
Mot 2030 vil ledningene fra Ulven til Furuset og videre nordover, samt Furuset stasjon bli fornyet.
Nybygg av politihøgskole i Oslo
Flere lokaliseringer og utforminger vurderes.
Nybygg av kombinert nærings- og boligbygg i bydel Grünerløkka, Oslo
Den nye bebyggelsen er tenkt som to bygningsvolum på 6 og 8 etasjer sammenbundet av en næringsetasje. Prosjektet vil BREEAM sertifiseres.
Riving av eneboliger og nybygg av leiligheter på Vinderen i bydel Vestre Aker, Oslo
2-4 etasjer. Riving av tre stk eneboliger. Hafslundveien 5-7. Gnr/bnr: 39/198, 39/199, 39/200.
Nybygg av bygg for salg, reparasjon og service i bydel Grorud, Oslo, trinn 1
Bygges sammen under mark med Stanseveien 10 og 12.
Nybygg av gang- og sykkelveg og fortau på Riksveg 150 i Oslo, Ring 3
Formålet med planen er å legge til rette for gående og syklende. Dette gjøres ved å etablere en mer helhetlig løsning i området.
Nybygg av bygg for salg, reparasjon og service i bydel Grorud, Oslo, trinn 3
Bygges sammen under mark med Stålfjæra 11 og Stanseveien 12.
Nybygg av leiligheter og næring i Gamle Oslo
Gnr/bnr – 230/318 og 230/320
Nybygg av bygg for salg, reparasjon og service i bydel Grorud, Oslo, trinn 2
Bygges sammen under mark med Stålfjæra 11 og Stanseveien 12.
Nybygg av fotballhall over eksisterende gressbane i bydel Nordre Aker, Oslo
Tiltaket vil ha en størrelse på ca 4 130 m2 over én etasje, med en mønehøyde på ca 13,5 m og gesimshøyde på ca 6,7 m for hallen og ca 3,8 m for garderobebygget.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Østfoldbanen/Follobanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Oslo S-Eidsvoll
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av pumpestasjon i bydel Gamle Oslo
Ny 5800 meter lang distribusjonsledning DN500 fra Klemetsrud til sentrum.
Nybygg av parkeringshus ved Østre Aker vei i bydel Bjerke, Oslo
Plass for ca 150 stk biler fordelt på tre plan.
Nybygg av leiligheter mm i bydel Gamle Oslo
4-5 etasjer. Publikumsrettet virksomhet i første etasje.
Nybygg av energiproduksjon i Oslo
Gnr/bnr: 207/399, 207/400, 207/43, 207/44, 250/11, 999/13.
Etablering av kunstgressbane i bydel Vestre Aker, Oslo
Ulike alternativer vurderes. Banestørrelse opprettholdes som dagens idrettsplass, ca. 45x25m inkludert sikkerhetssone, utvides til anbefalt 7-erbane, 50x30m + sikkerhetssone, utvides til 9-erbane, ca. 60x50m + sikkerhetssone alternativt utvides til 11-erbane, ca. 100x65m + sikkerhetssone.
Nybygg av tomannsbolig og ombygg av enebolig i bydel Stovner, Oslo
BYA tomannsbolig ca 107 m2, eksisterende enebolig ca 120 m2.
Installasjon av ladesystemer for bussene på Mortensrud bussanlegg i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Nobina skal i 2023 overta driften av Mortensrud bussanlegg. I den forbindelse skal anlegget omarbeides fra biodiesel busser til el-busser. I den forbindelse er det behov for nye tekniske installasjoner. Riving av eksisterende galger og sannering av biodiesel tanker, samt installasjon av ladesystemer for bussene.
Oppføring av midlertidig paviljong i bydel Nordstrand, Oslo
Paviljong skal romme 32 elever + lærere. Antatt størrelse vil være ca. 8 moduler(8x3m=24m lengde).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.