Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Stavanger

Ombygg av flerbruksbygg på Hinna i Stavanger
Hotellet får et areal på 9.000 kvadratmeter, men bygget har også en restaurant som fortsetter som i dag, men som skal få rollen som food and beverage for hotellet.
Ombygg av hotell på Hinna i Stavanger
Hotellet får et areal på 9.000 kvadratmeter, men bygget har også en restaurant som fortsetter som i dag, men som skal få rollen som food and beverage for hotellet.
Etablering av solenergianlegg på kommunale bygg med skråtak i Stavanger kommune
Totalt omfatter fase 2 ca 78 kommunale bygg. Prosjektet blir delt inn i delprosjekten: skråtak og flatt tak.
Etablering av solenergianlegg på kommunale bygg med skråtak i Stavanger kommune
Totalt omfatter fase 2 ca 78 kommunale bygg. Prosjektet blir delt inn i delprosjekten: skråtak og flatt tak.
Tilbygg av videregående skole i Stavanger
En rehabilitering/utskifting av tekniske anlegg må vurderes i løpet av de neste 7-8 årene. Det bør i denne sammenheng også vurderes om en større ombygging vil være fornuftig med henblikk på mengde leide lokaler og skolens behov for endring i struktur og logistikk i forhold til fagtilbud.
Renovering og universell utforming av kontorbygg i Stavanger kommune
Bygget skal tilføres løfteplattform, og tilrettelegges for universell utforming. I de berørte arealene, renoveres elektro, og flatebehandling.
Totalrehabilitering og utvidelse av næringsbygg i Stavanger
Leietakere per i dag: Solange Frisør og Inspirit Tattoo. Gnr/bnr: 52/512, 52/319, 52/320, 52/695, 52/321, 52/322 og 52/323.
Totalrehabilitering og utvidelse av næringsbygg i Stavanger
Leietaker per i dag: Rama´s, og ny bar/pub er på vei.
Totalrehabilitering og utvidelse av næringsbygg i Stavanger
Leietaker per i dag: Lapin vinbar. Gnr/bnr: 52/315, 52/316 og 52/317.
Ombygg og rehabilitering av kantine, storkjøkken, tekniskt rom og uteanlegg ved universitet i Stavanger
1.etg av A-fløy ved Hagbart Line-huset (ca.1100m2) og tilstøytende uteareal (ca.2000m2) skal rehabiliteres og bygges om. Utendørs skal eksisterende anlegg og gressplen konverteres til opparbeidet park. Deler av 1.etasjen mot vest skal rives og gjenoppbygges og inngå som serverdingsareal i kantine og storkjøkken som skal etableres. Tekniske anlegg for A-fløyen er spredt i flere eksisterende tekniske rom, disse skal samles i et nytt teknisk rom som skal etableres på taket av A-fløyen. Dette skal da inneholde ventilasjon for hele A-fløyen 1.etg og 2.etg samt kjøleanlegg.
Utvendig vedlikehold av kirke i Stavanger
Behandling av fasade og tårn- vask og maling.
Ombygg til smarthotell i Hafrsfjord
Ombygg av næringslokaler i 2. etasje til smarthotell med 23 hotellrom.
Renovering o tilbygg av næringsbygg i Stavanger
Bruk: Eventuelt servering, butikk og annen service. Gnr/bnr: 52/345, 52/342 og 52/345.
Rehabilitering av skolegård i Stavanger kommune
Rehabilitering av 4 delområder: Aktivitetsområde - skal etableres nytt lekeutstyr med fallunderlag av flis og kunstgress. Små trekonstruksjoner i form av benker og kanter skal bygges på sted. Lekeområde - område opprustes ved etablering av nye stier av treplanting og nytt utstyr. Eksisterende utstyr fjernes med unntatt av 2 elementer som opprustes. Området skal ha ulike typer av fallunderlag, som gummi, treflis og byggesand. Ballbinge opprustes ved etablering av nytt kunstgress - opsjon Sykkelparkering opprustes ved erstatning av sykkelutstyr - opsjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.