Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Stavanger

Nybygg og rehabilitering av fylkeshuset i Stavanger kommune
GNR/BNR: 56/1454 og 56/1464. Eksisterende hovedbygninger A, C og D på fylkeseiendommen skal rehabiliteres, ca 15 000 m2 og det skal bygges to nye bygg på til sammen ca 4 500m2. Eksisterende bygg B på ca1800m2 skal rives.
Ombygg av flerbruksbygg på Hinna i Stavanger
Hotellet får et areal på 9.000 kvadratmeter, men bygget har også en restaurant som fortsetter som i dag, men som skal få rollen som food and beverage for hotellet.
Rehabilitering og påbygg av hovedkvarter med kontor og produksjonslokaler i Stavanger
Det planlegges ca. 21 500 m² BRA, hvorav maks 2000 m² BRA settes av til produksjon.
Ombygg av hotell på Hinna i Stavanger
Hotellet får et areal på 9.000 kvadratmeter, men bygget har også en restaurant som fortsetter som i dag, men som skal få rollen som food and beverage for hotellet.
Etablering av solenergianlegg på kommunale bygg med skråtak i Stavanger kommune
Totalt omfatter fase 2 ca 78 kommunale bygg. Prosjektet blir delt inn i delprosjekten: skråtak og flatt tak.
Etablering av solenergianlegg på kommunale bygg med skråtak i Stavanger kommune
Totalt omfatter fase 2 ca 78 kommunale bygg. Prosjektet blir delt inn i delprosjekten: skråtak og flatt tak.
Tilbygg av videregående skole i Stavanger
En rehabilitering/utskifting av tekniske anlegg må vurderes i løpet av de neste 7-8 årene. Det bør i denne sammenheng også vurderes om en større ombygging vil være fornuftig med henblikk på mengde leide lokaler og skolens behov for endring i struktur og logistikk i forhold til fagtilbud.
Renovering og universell utforming av kontorbygg i Stavanger kommune
Bygget skal tilføres løfteplattform, og tilrettelegges for universell utforming. I de berørte arealene, renoveres elektro, og flatebehandling.
Totalrehabilitering og utvidelse av næringsbygg i Stavanger
Leietakere per i dag: Solange Frisør og Inspirit Tattoo. Gnr/bnr: 52/512, 52/319, 52/320, 52/695, 52/321, 52/322 og 52/323.
Rehabilitering av legekontor og helsestasjon i Finnøy
Tredje og fjerde etasje i gamle Finnøy Rådhus er i dårlig stand, og er ikke egnet til nåvæerende bruk som legekontor og helsestasjon.
Totalrehabilitering og utvidelse av næringsbygg i Stavanger
Leietaker per i dag: Lapin vinbar. Gnr/bnr: 52/315, 52/316 og 52/317.
Utvendig vedlikehold av kirke i Stavanger
Behandling av fasade og tårn- vask og maling.
Om- og tilbygg av næringsbygg i Stavanger
Gnr/bnr: 52/334 og 52/251. Prosjektet består av 1 nybygg og tre ombygg.
Renovering o tilbygg av næringsbygg i Stavanger
Bruk: Eventuelt servering, butikk og annen service. Gnr/bnr: 52/345, 52/342 og 52/345.
Opprusting av skolegård i Tasta bydel, Stavanger
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 340. Skolegårdsareal: 10.481 m2
Opprusting av skolegård i Hafrsfjord bydel, Stavanger
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 425, Skolegårdsareal: 10.375 m2
Opprusting av skolegård i Hinna bydel, Stavanger
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 290, Skolegårdsareal: 6437 m2
Opprusting av skolegård i Rennesøy
Klassetrinn: 8-10 klasse, Antall elever: 236, Skolegårdsareal: 13.073 m2
Opprusting av skolegård i Tasta bydel, Stavanger
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 355, Skolegårdsareal: 5909 m2
Opprusting av skolegård i Rennesøy
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 283, Skolegårdsareal: 15.550 m2
Opprusting av skolegård i Finnøy
Klassetrinn: 1-10 klasse, Antall elever: 26. Skolegårdsareal: 5402 m2
Opprusting av skolegård i Judaberg sentrum, Finnøy
Klassetrinn: 1-10 klasse, Antall elever: 362, Skolegårdsareal: 14.096 m2
Opprusting av skolegård i Tasta bydel, Stavanger
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 395, Skolegårdsareal: 5026 m2
Opprusting av skolegård i Hundvåg bydel, Stavanger
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 120, Skolegårdsareal: 7957 m2
Opprusting av skolegård i Hundvåg bydel, Stavanger
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 446. Skolegårdsareal: 13.701 m2
Opprusting av skolegård i Hafrsfjord bydel, Stavanger
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 425, Skolegårdsareal: 10.375 m2

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.