Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Stavanger

Om- eller nybygg av kontor/næringslokaler i Stavanger
Usikkert hvis det blir ombygging eller nybygg. Nybygg; 5-6 etasjer med næringslokaler mot gateplan.
Tilbygg av videregående skole i Stavanger
En rehabilitering/utskifting av tekniske anlegg må vurderes i løpet av de neste 7-8 årene. Det bør i denne sammenheng også vurderes om en større ombygging vil være fornuftig med henblikk på mengde leide lokaler og skolens behov for endring i struktur og logistikk i forhold til fagtilbud.
Renovering og universell utforming av kontorbygg i Stavanger kommune
Bygget skal tilføres løfteplattform, og tilrettelegges for universell utforming. I de berørte arealene, renoveres elektro, og flatebehandling.
Totalrehabilitering og utvidelse av næringsbygg i Stavanger
Leietakere per i dag: Solange Frisør og Inspirit Tattoo. Gnr/bnr: 52/512, 52/319, 52/320, 52/695, 52/321, 52/322 og 52/323.
Rehabilitering av Jugendbygget og toalettanlegg i Jugendmur på Nytorget i Stavanger kommune
Jugendbygget og toalettanlegg i Jugendmur på Nytorget skal renoveres. Det skal også gjøres en utredning på muligheten for å samlokalisere en ny bachelorutdanning i visuell kunst i regi av UiS, innenfor samme kvartal (BS1) som Jugendbygget.
Totalrehabilitering og utvidelse av næringsbygg i Stavanger
Leietaker per i dag: Rama´s, og ny bar/pub er på vei.
Ombygg og rehabilitering av kantine, storkjøkken, tekniskt rom og uteanlegg ved universitet i Stavanger
1.etg av A-fløy ved Hagbart Line-huset (ca.1100m2) og tilstøytende uteareal (ca.2000m2) skal rehabiliteres og bygges om. Utendørs skal eksisterende anlegg og gressplen konverteres til opparbeidet park. Deler av 1.etasjen mot vest skal rives og gjenoppbygges og inngå som serverdingsareal i kantine og storkjøkken som skal etableres. Tekniske anlegg for A-fløyen er spredt i flere eksisterende tekniske rom, disse skal samles i et nytt teknisk rom som skal etableres på taket av A-fløyen. Dette skal da inneholde ventilasjon for hele A-fløyen 1.etg og 2.etg samt kjøleanlegg.
Utvendig vedlikehold av kirke i Stavanger
Behandling av fasade og tårn- vask og maling.
Renovering o tilbygg av næringsbygg i Stavanger
Bruk: Eventuelt servering, butikk og annen service. Gnr/bnr: 52/345, 52/342 og 52/345.
Totalrehabilitering og utvidelse av næringsbygg i Stavanger
Leietaker per i dag: Lapin vinbar. Gnr/bnr: 52/315, 52/316 og 52/317.
Totalrehabilitering og utvidelse av næringsbygg i Stavanger
Leietaker per i dag: Stavanger Soneterapi og Ren Hud.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.