Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Nordland fylke

Alstahaug (0)
Andøy (2)
Beiarn (1)
Bindal (0)
Bodø (6)
Brønnøy (3)
(2)
Dønna (2)
Evenes (1)
Fauske (0)
Flakstad (0)
Grane (7)
Hadsel (1)
Hamarøy (0)
Hemnes (12)
Herøy (0)
Leirfjord (3)
Lurøy (4)
Lødingen (0)
Meløy (5)
Moskenes (0)
Narvik (27)
Nesna (0)
Rana (3)
Rødøy (1)
Røst (0)
Saltdal (4)
Sortland (2)
Steigen (6)
Sømna (2)
Sørfold (3)
Træna (0)
Værøy (0)
Vefsn (2)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (3)
Øksnes (2)
Utvidelse av hotell i Narvik
Gnr/bnr 40/1340, 825, 1258. Inntil 120 nye hotellrom, konferansefasiliteter med konferansesal/kultursal, for ca 900 personer samt restaurant og fellesarealer. Grønne tak.
Tillbygg av næring og kontor i Narvik
Tilbygg til eksisterende bygg, ljusgård.
Påbygg av næring på Handelsparken i Sortland
Gnr/bnr: 15/1555, 15/1803 og 15/1733.
Totalrenovering og eventuelt utvidelse av kontorbygg i Rana kommune
Nytt kontorbygg med tilhørende uteområder i Mo i Rana. En totalrenovering av dagens bygg, eventuelt i kombinasjon med en utvidelse.
Utvidelse av dagsenter for nye omsorgsenheter i Leknes
Dagsenter inngår som del av prosjekt Omsorgsboliger. Dagens dagsenter har lav kapasitet og vil ikke kunne ivareta nye brukere. Det vil derfor bli nødvendig med en utvidelse.
Renovering alt nybygg av kirke i Grane
Fra økonomiplan 2022-2025.
Innvendig ombygg av rådhus i Leknes
Dagsenteret, Hjemmetjenesten for Leknes Øst og Psykiskhelse administrasjon/dagsenter i underetasjen på Rådhuset.
Oppussing og utvidelse av sykehjem i Leirfjord
Utvidelse med 10-15 pasientrom. 7-8 byggemåneder.
Rehabilitering av barnehage på Straumen i Sørfold
Om Straumen stadion blir valgt som tomt vil også kunstgress- og løpebane inngå i detaljregulering, prosjektering og anbudsdokumenter. 12-13 byggemåneder.
Ombygg av hovedlegekontor og tannklinikk m.m. i Rødøy kommune
Samlokalisering av lokaler for VTA bedriften Rødøy Produkter og hovedlegekontor med tannhelse.
Til- og ombygg av kulturhus i Saltdal kommune
Prosjektet omfatter restaurering av eksisterende bygningsmasse og et mindre tilbygg.
Ombygg av kontorlokaler for barneverntjenesten i Origo-bygget på Leknes i Vestvågøy kommune
Barneverntjenesten i Vestvågøy skal flytte fra dagens lokaler i rådhuset til nye lokaler i Origo-bygget på Leknes. Lokalene i Origo-bygget er tidligere benyttet av tannhelsetjenesten. For å imøtekomme barneverntjenestens behov, kreves ombygging av lokalene. Nye kanaler fra ventilasjonsrom i 4. etg. Riving av alle vegger, systemhimling og overflater. Oppføring av nye vegger og dekker. Utbedring av eksisterende rekkverk utenfor lokalet. Innsetting av branndør ved inngang. Ny rømningsdør. Etablering av kledning rundt rømningstrapp.
Utvidelse av montessoriskole i Narvik
I forbindelse med regulering for ombygg til montessoriskole vil man vurdere å legge til rette for en framtidig utvidelse av skolen
Universell utforming av kultursal til seremonirom i Dønna kommune
Dønna kultursal skal kunne brukes som seremonirom. Hvis dette skal kunne gjennomføres er det behov for en større renovasjon og ombygging av lokalene.
Oppgradering og utskifting av dører og vinduer i sykehjem i Vestvågøy
Oppgradering og utskiftning av dører og vinduer i hele bygget.
Tilbygg av driftsavdeling i Øksnes kommune
Dagens bygg for driftsavdelingen tilfredsstiller ikke kravene ved at det ikke er egne garderober og toaletter for kvinner. Videre er det behov for flere kontorer, samt lager til rør, rørdeler, grus og asfalt.
Oppgradering av ventilasjon mm for kommunehus i Dønna
Fra økonomiplan 2022-2025. Ventilasjon, branntekniske mangler, adgangskontroll og kontorer teknisk /landbruk.
Tilbygg av personalbase ved omsorgsboliger i Vefsn kommune
Tilbygg av personalbase i tilknytning til 4 omsorgsboliger i Bakkegata 16 i Mosjøen. Personalbasen skal være tilrettelagt for 4 ansatte og inneholde garderobefunksjoner, kontor, og fellesrom/personalrom samt en utebod. Det skal opparbeides utearealer og parkering i tilknytning til prosjektet.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Skifte av varmeanlegg i sykehjem i Vestvågøy
Overgang til varmepumpe fra oljefyring.
Oppgradering av uteområder ved skoler i Gildeskål
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Rehabilitering av basseng i skole i Trofors
Det er behov for reinvestering i svømmebassenget med betongarbeider, membran og fliser.
Utvidelse av camping i Gildeskål
Hensikten med planarbeidet er å utvikle Skaugvoll camping for å legge til rette for fritidsboliger. Området vest for kro vil utvikles til sjøhus i kombinasjon med hyttetomter. Området ved kro skal videreføres som campingplass, samt noen områder med hyttetomter. Det tas i hovedsak sikte på endring av gnr. 21, bnr. 107, som har et areal på ca. 36,3 dekar.
Utvidelse av camping i Gildeskål
Campingplassen vil legge til rette for tilbud av faste plasser, døgnplasser og teltplasser. Hensikten med planen er å legge til rette for camping/overnatting/turistformål på østsiden av Strandveien og på tidligere barnehageområde (gnr./bnr. 3/73) på vestsiden av Strandveien. På barnehageområdet ønskes det i tillegg åpnet for kafé/bevertning. Området for eksisterende butikk tas med for å oppdatere gjeldende regulering her til faktisk situasjon, samt at området mellom butikken og tidligere barnehage medtas som frilufts-/rekreasjonsområde hvor det blant annet ønskes tilrettelagt for minigolf, o.l.
Oppgradering av barnehage i Narvik
Oppgradering ved at nødvendig vedlikeholdsetterslep utføres i Skistua barnehage.
Oppgradering av barnehage i Narvik
Oppgradering ved at nødvendig vedlikeholdsetterslep utføres i Rallar’n barnehage.
Tilbygg av sanitærbygg og kjøkken på campingplass i Andøy
Tilbygg av servicebygg på campingplass i Bleik.
Oppgradering av fyranlegg ved skole i Sømna
Utfasing av fossilt brensel og etablering av ny luft/vann varmeforsyning, samt spisslast av bio brensel.
Renovering av basseng og garderober i samfunnshus i Brønnøy
Omfattende og akutt behov over år for renovering av selve bassengarealet grunnet lekkasjer og konstruksjonsskader. I tillegg akutt behov for renovering svømmegarderober for å tilfredsstille krav til forskriftsmessige lokaler.
Oppgradering av fasade på skole i Hemnes
Oppgradering til dagens krav. Veggen skal påkostes, energigraden skal forbedres. Bærekonstruksjonen skal bevares.
Oppgradering av varmeanlegg i skole i Leknes
Oppgradering av varmeanlegg. Installasjon av varmepumpe.
Oppgradering av varmeanlegg i skole i Bøstad
Oppgradering av varmeanlegg. Installasjon av varmepumpe.
Ombygging og renovering av garderober ved oppvekstsenter i Lurøy kommune
Garderobearealene i kjelleretasje skal ombygges og renoveres i sin helhet. Prosjektet omfatter blant annet riving av eksisterende vegger og himlinger samt endring av planløsning med oppføring av nye skillevegger. I prosjektet inngår også etablering av nytt tekniskrom med tilhørende nytt ventilasjonsanlegg.
ENØK-tiltak ved bo- og behandlingssenter i Straumsjøen
Utskifting av vinduer, isolering, fasadeplater og sprinkleranlegg med mer.
Brannteknisk oppgradering av skole i Leknes
Brannteknisk oppgradering; branntetting, branncelleskiller mm.
Renovering basseng ved skole i Brønnøy
Omfattende og akutt behov over år for renovering av selve bassengarealet grunnet lekkasjer og konstruksjonsskader.
Oppgradering av rådhus i Straumsjøen
Oppgraderinga av fasade på rådhus i Straumsjøen.
Renovering av idrettshall i Leknes
Etterisolering av yttervegger. Utskifting av ventilasjons aggregat for hall. Renovering av sanitæranlegg, utskifting av lysarmaturer.
Salg alt. riving av sykehjem i Trofors
Gamle Grane Sykehjem (forsøkes først solgt, hvis ikke salgbart saneres bygget)
Oppgradering av belysning ved sykehjem i Leknes
Samler alle langtidsplasser til Lekneshagen.
Nytt låsesystem ved skole i Hemnes
Oppgradere låsesystem til elektroniske løsninger.
Ombygg av tak på skole i Steigen
Skifte fra skifertak.
Kledning av fasade på skole i Meløy
Veggen er mot vest og har behov for renovering. Her er planen platekledning i samme farge og form som øvrige vegger fra tidligere prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.