Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Innlandet fylke

Tilbygg av hotell og nybygg av utleieenheter i Venabygd
Tilbygg av hotell 15.000 m2 og nybygg av utleieenheter.
Utvidelse av fengsel i Hamar og Stange kommune
Byggeområdet vil ligge i både Hamar og Stange kommune. Utvidelse med 108 lukkede soningsplasser. Gnr/bnr: 239/21 og 211/194.
Påbygg av kontor i Brumunddal
2 nye kontorbygg på 5.000 m2 hver.
Utvidelse av barneskole i Stange
Utvidelse til til 3-parallell skole. Gjennomføringstid: ca 18 måneder.
Til- og ombygg av klinikk m.m. på Fagernes i Nord-Aurdal kommune
Valdres Lokalmedisinske Senter – Eigedom IKS skal bygge ny fløy for DPS. BUP, kreft poliklinikk og øyelege i tilknyting til eksisterande bygg for VLMS på Fagernes. Den nye fløyen blir oppført i 3 fulle etasjar + halv underetasje med overbygd del for parkering. I u-etg er det tekniske rom, kontor, og garderobe samt inngangsparti. I 1, 2. og 3 etg etg er det tilrettelagt med kontor og behandlingsrom fordelt mellom DPS; BUP og poliklinisk kreftavdeling, samt augelege. Teknisk rom for ventilasjon er plassert på tak. Det skal også omfatte utbygging av eksisterande storkjøkkenfunksjon samt mindre ombygging i eksisterande areal i samband med om innreiing av eksisterande kjøkken samt samanbygging mellom ny fløy og eksisterande hovudbygg. Utbygging vil også medføre utviding av parkeringsareal med tilhøyrande områdebelysning og ladestasjon for el-bil.
Utvidelse av hotell i Gausdal
Gnr/bnr: 139/17 og 210/30.
Utvidelse av kjøpesenter i Elverum
Gnr/bnr:30/234, 1028, 1246.
Utvidelse av hotell i Lillehammer
Gnr/bnr: 200/80, 838, 1876, 1386, 1387, 1388, 1634. 50-60 nye hotellrom.
Utvidelse av butikk og lager i Østre Toten
Gnr/bnr: 181/2, 6, 182/1, 29-30, 183/38, 184/15.
Utvidelse av bygg og renselinje ved krematorium i Kongsvinger
Prosjektet omfatter utbygging av ny renselinje.
Utbedringstiltak for kirker i Rendalen
Ulike behov for rehabilitering for de fire kirkene. Felles for de fire kirkene er at de er utsatt for råte og tilhørende skader.
Tilbygg av barnehage i Ottestad
Utvidelse med 3 avdelninger. Fra 6 til 9 avdelninger.
Utvidelse av idrettshall i Tretten
Utvidelse av hallen og gulvkvalitet.
Rehabilitering og utvidelse av barnehage i Vestre Toten
Barnehagen utvides med 54 enheter til 108 enheter.
Enøktiltak ved idrettshall i Kongsvinger
ENØK tiltak, utvendig oppdraging og UU tilpasning.
Rehabilitering eller nybygg av kino/fritidsklubb i Folldal
Fullstendig rehabilitering bl.a. for utforming av brannsikkerhet.
Nye rettslokaler for Vestre Innlandet tingrett og Vestre Innlandet jordskifterett i Vågmo
Lokalene må kunne inneholde en rettsal på ca. 80 m2, som har krav til større takhøyde, og 7 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 600 - 700 m2.
Utvidelse av barnehage i Sør-Odal kommune
Utvidelse fra 3 til 6 avdelinger. I forbindelsen med utvidelsen av barnehagen skal også barnehagens uteområde utvides, og det skal etableres ny innkjøring og parkering. Det er planlagt å utvide barnehagens uteareal med ca. 1500 m2.
Tilbygg av nytt kjøkken, varemottak, lagerarealer, kjøle og fryserom for helsehus i Lillehammer
Rørlegger vil bli tiltransportert til totalentreprenør som en administrert sideentreprise. Gjennomførelsetid: 7-8 måneder.
Oppgradering av boliger, låve mm i Kongsvinger
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025. Oppgradering av boliger og låve, bl.a utskifting av tak, fasade på boliger, takplater på låve og låvebru.
Ombygging av inngangsparti/vestibylen på rådhus i Gran
Gran kommune planlegger en oppgradering av inngangspartiet på eksisterende rådhus. Konkurransen omhandler følgende: Ombygging av inngangspartiet. Ombygging i vestibylen. Skallsikring med adgangskontroll for hele bygget.
Rehabilitering av kirker i Åmot kommune
Osen gamle og nye kirke skal gjennom omfattende rehabilitering utvendig av vegger og tak. Utføre tjærebreing av gjerde rundt kirkegårdens øvre del samt konservering av jernkors på kirkegården.
Oppgradering av svømmehall i Øyer
Forprosjekt for å kartlegge og prissette hva som må gjøres for å få til et fungerende basseng. Svømmehallen er meget slitt både teknisk og bygningsmessig. I svømmeområdet er det behov for ny membran og fliser, og det må også isoleres under og rundt bassenget. Vinduene ut nede i bassenget må skriftes. Teknisk anlegg for drift av anlegget må oppgraderes til dagens standard og yttervegger og tak må utbedres for å hindre avskalling og fuktvandring igjennom veggen.
Tilbygg av museum i Løten
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et nybygg for publikumsmottak, formidling og drift, sikre bevaring og utvikling av Klevfos industrimuseum, samt utrede mulige parkeringsløsninger. Gnr/bnr: 222/83, 222/88, og del av 222/4 og 222/6.
Oppgradering av overvannshåndtering og vannsikring ved kirke i Øyer
Utskifting av gamle drenering og montering Platon på murer samt pussing og tetting av murer over terreng.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.