Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Innlandet fylke

Tilbygg av hotell og nybygg av utleieenheter i Venabygd
Tilbygg av hotell 15.000 m2 og nybygg av utleieenheter.
Påbygg av kontor i Brumunddal
2 nye kontorbygg på 5.000 m2 hver.
Utvidelse av barneskole i Stange
Utvidelse til til 3-parallell skole. Gjennomføringstid: ca 18 måneder.
Utvidelse av kjøpesenter i Elverum
Gnr/bnr:30/234, 1028, 1246.
Utvidelse av hotell i Gausdal
Gnr/bnr: 139/17 og 210/30.
Utvidelse av hotell i Lillehammer
Gnr/bnr: 200/80, 838, 1876, 1386, 1387, 1388, 1634. 50-60 nye hotellrom.
Utvidelse av butikk og lager i Østre Toten
Gnr/bnr: 181/2, 6, 182/1, 29-30, 183/38, 184/15.
Utvidelse av bygg og renselinje ved krematorium i Kongsvinger
Prosjektet omfatter utbygging av ny renselinje.
Tilbygg og rehabilitering av kontorbygg i Lillehammer
Planen omfatter utvidelse med 1 etasje, eventuelt med nytt heistårn.
Ombygg av garderober og lokaler i Gjøvik
Ombygging av lokaler i 1 etg. i bygg A.
Tilbygg av barnehage i Ottestad
Utvidelse med 3 avdelninger. Fra 6 til 9 avdelninger.
Rehabilitering og utvidelse av barnehage i Vestre Toten
Barnehagen utvides med 54 enheter til 108 enheter.
Enøktiltak ved idrettshall i Kongsvinger
ENØK tiltak, utvendig oppdraging og UU tilpasning.
Utvidelse av idrettshall i Tretten
Utvidelse av hallen og gulvkvalitet.
Tilbygg av barnehage i Brumunddal
Utvidelse med 4 avdelinger.
Rehabilitering eller nybygg av kino/fritidsklubb i Folldal
Fullstendig rehabilitering bl.a. for utforming av brannsikkerhet.
Utvidelse av barnehage i Sør-Odal kommune
Utvidelse fra 3 til 6 avdelinger. I forbindelsen med utvidelsen av barnehagen skal også barnehagens uteområde utvides, og det skal etableres ny innkjøring og parkering. Det er planlagt å utvide barnehagens uteareal med ca. 1500 m2.
Tilbygg av nytt kjøkken, varemottak, lagerarealer, kjøle og fryserom for helsehus i Lillehammer
Rørlegger vil bli tiltransportert til totalentreprenør som en administrert sideentreprise. Gjennomførelsetid: 7-8 måneder.
Rehabilitering av basseng og garderober i svømmehall i Lesja kommune
Oppgradering av stålbasseng. Eksisterende bassengbunn med sandlag under skal rives/fjernes, og det skal støpes betonggulv og legges duk i bunnen og over stålveggene.
Tilbygg for arbeidslokaler i arbeidssenter i Tretten
Nytt bygg for snekkerverksted, malerom og vedproduksjon med tilhørende lagerrom og garderober. Prosjektet omfatter riving av dagens garasje for etablering av nytt bygg.
Rehabilitering av svømmebasseng i Ringebu
Usikkert prosjekt. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Prosjektet er ikke prioritert. Antatt byggestart.
Oppgradering av boliger, låve mm i Kongsvinger
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025. Oppgradering av boliger og låve, bl.a utskifting av tak, fasade på boliger, takplater på låve og låvebru.
Utvidelse av butikk på Leira i Nord-Aurdal kommune
Gnr 24 bnr. 3, 4, 111, 265, 296, 357 m.fl.
Ombygging av inngangsparti/vestibylen på rådhus i Gran
Gran kommune planlegger en oppgradering av inngangspartiet på eksisterende rådhus. Konkurransen omhandler følgende: Ombygging av inngangspartiet. Ombygging i vestibylen. Skallsikring med adgangskontroll for hele bygget.
Ny sal i kino i Lillehammer
Prosjeketet inneholder: ombygg av amfi, bytte ut stoler, redusere kapasitet for økt grad av komfort.
Oppgradering av svømmehall i Øyer
Forprosjekt for å kartlegge og prissette hva som må gjøres for å få til et fungerende basseng. Svømmehallen er meget slitt både teknisk og bygningsmessig. I svømmeområdet er det behov for ny membran og fliser, og det må også isoleres under og rundt bassenget. Vinduene ut nede i bassenget må skriftes. Teknisk anlegg for drift av anlegget må oppgraderes til dagens standard og yttervegger og tak må utbedres for å hindre avskalling og fuktvandring igjennom veggen.
Tilbygg av museum i Løten
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et nybygg for publikumsmottak, formidling og drift, sikre bevaring og utvikling av Klevfos industrimuseum, samt utrede mulige parkeringsløsninger. Gnr/bnr: 222/83, 222/88, og del av 222/4 og 222/6.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.