Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Agder fylke

Tilbygg av sykehjem i Kristiansand, trinn 1
Gnr/bnr: 59-7, 8, 13, 18, 207, 235, 236 samt 211/1. Omr. mellom Topdalsfjorden og Strømsveien.
Tilbygg av sykehjem i Kristiansand, trinn 2
Gnr/bnr: 59-7, 8, 13, 18, 207, 235, 236 samt 211/1.
Ombygging- og utvidelse av bank i Kristiansand
Markens gate 20 og Rådhusgata 7/9 mfl. Gnr/bnr: 150/102, 360, 978 og 979.
Utvidelse av hotell i Mandal, trinn 2
Totalt 160 rom. Første byggetrinn inkluderer 80 rom.
Utvidelse av barneskole i Kristiansand
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Til- og ombygging av næring/boliger i Alleen
Gnr/bnr 168/62,63,131,42,137,19,24 mfl
Til- og ombygging av næring/boliger i Alleen
Gnr/bnr 168/62,63,131,42,137,19,24 mfl
Utvidelse av hotell i Farsund
Utvidelse av en etasje.
Til- og ombygg av skole i Kvinesdal kommune, trinn 2
Tilbygg østover fra trinn 1. Undervisningsfløy på ca. 1200 m2 BRA fordelt på to plan med 5 undervisningsrom og grupperom, toaletter, lagre og tekniske rom i 1 etasje og tilsvarende i 2 etasje. Skolekjøkken blir etablert i trinn 2, og administrasjonen må midlertidig flyttes da denne fløyen skal rives i forbindelse med trinn 3.
Utvidelse av nærings-/industriområde på Storåker
Gnr/bnr: 532/4,12,16,18, 528/16,17,19 og 524/9,10. Planområdet er omtrent 30 daa.
Ombygg av skole i Kvinesdal kommune, trinn 1
Utvidelse på ca. 626 m2 BRA fordelt på to plan. Etablering av to store undervisningsrom og to grupperom på 1 etasje, plan og kantine i 2 etasje. Toaletter og lagre i begge etasjer samt renholderrom. Trinnet får heis og ny hovedinngang. Når bygget overleveres og tas i bruk, foretas en ombygging av en eksisterende fløy for midlertidig skolekjøkken på ca. 268 BRA og ombygging av musikkrom til naturfagrom på ca. 83 m2.
Tilbygg av videregående skole i Kristiansand
Gnr/bnr: 39/1, 40/292 og 40/409 og deler av eiendommene 40/8, 40/679, 241/9, 299/52 og 299/78.
Til- og ombygg av skole i Kvinesdal kommune, trinn 3
Riving av administrasjonsdel. Trinn 3 vil få på plass nye spesialrom for forming, naturfag og musikk i 1 etasje og god høyde opp til 3 etasje der undervisningsrom og administrasjon vil komme. Når denne fløyen tas i bruk, kan både klasseromsfløyen fra 50-tallet og den såkalte Nordfløyen rives. Skolen vil fremstå som tilnærmet ny.
Til og ombygg av kontor i Arendal
Det planlegges tilbygg på 2500-3500 m2 Planområdet omfatter kontorbygget til Gard i Kittelsbuktveien 31, samt eksisterende boliger i Svinoddveien 14, 16, 18, 20 og 22. Hensikten med planarbeidet å tilrettelegge for en utvidelse av Gard sine kontorlokaler i Varmekroken (Kittelsbuktveien 31). For å kunne få dette til vil det være behov for å transformere deler av eksisterende boliger i Varmekroken/Svinodden (som eies av Assuransegården) fra bolig til kontorformål. Det er ønskelig å tilrettelegge for nytt tilbygg sør for eksisterende hovedbygning. Hovedinngangen vurderes beholdt som i dag.
Tilbygg til barneskole i Kristiansand
Ny scene i utvidet gymsal og flytting av skolekjøkken.
Utvidelse av barneskole i Arendal
Påbygg av 1 etasje til eksisterende 2 etasjer.
Utvidelse av barnehage i Kristiansand
Passivhus. Utvidelse med 50 plasser.
Utvidelse av barneskole i Kristiansand
Voiebyen skole avdeling Torkelsmyra kan på sikt få utvidet kapasiteten fra dagens 200 elever til opp mot 500 elever.
Utvidelse av barnehage i Kristiansand
Utvidelse med 60 stk plasser inklusiv erstatning for 18 stk plasser i rekke.
Opprusting av barneskole i Mandal
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Oppgradering av skole i Gyland
Klasserom/sløjd/bibliotek/toalett/vinduer.
Utvidelse av campingplass i Risør
Gnr/bnr: 5/5, 5/48, 5/67, 5/267 og 601/11.
Utvendig reparasjon av kapell i Korshavn
Mindre reparasjoner på tak, bytte av innvendig kledning, ventilasjon og fukt i gang og tårn
Utskifting-/oppgradering av gulvbelegg i gamle delen av barneskole i Farsund
Prosjekt fra Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Utskifting-/oppgradering av gulvbelegg i gamle delen av barneskole i Farsund
Prosjekt fra Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Utskifting-/oppgradering av gulvbelegg i gamle delen av barneskole i Farsund
Prosjekt fra Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.