Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Rogaland fylke

Bjerkreim (0)
Bokn (0)
Eigersund (1)
Gjesdal (8)
Haugesund (6)
(0)
Karmøy (4)
Klepp (5)
Kvitsøy (0)
Lund (1)
Randaberg (0)
Sandnes (13)
Sauda (3)
Sokndal (6)
Sola (4)
Stavanger (40)
Strand (4)
Suldal (1)
Time (1)
Tysvær (5)
Utsira (0)
Ombygg av flerbruksbygg på Hinna i Stavanger
Hotellet får et areal på 9.000 kvadratmeter, men bygget har også en restaurant som fortsetter som i dag, men som skal få rollen som food and beverage for hotellet.
Ombygg av hotell på Hinna i Stavanger
Hotellet får et areal på 9.000 kvadratmeter, men bygget har også en restaurant som fortsetter som i dag, men som skal få rollen som food and beverage for hotellet.
Etablering av solenergianlegg på kommunale bygg med skråtak i Stavanger kommune
Totalt omfatter fase 2 ca 78 kommunale bygg. Prosjektet blir delt inn i delprosjekten: skråtak og flatt tak.
Etablering av solenergianlegg på kommunale bygg med skråtak i Stavanger kommune
Totalt omfatter fase 2 ca 78 kommunale bygg. Prosjektet blir delt inn i delprosjekten: skråtak og flatt tak.
Ombygg eller tilbygg ungdomsskole i Jørpeland
Prosjekt fra Budsjett 2022 med økonomi- og handlingsplan 2022-2025.
Oppgradering av rådhus i Aksdal
Oppgradering av rådhuset i høve til oppvarming, ventilasjon, etterisolering.
Totalrehabilitering og utvidelse av næringsbygg i Stavanger
Leietakere per i dag: Solange Frisør og Inspirit Tattoo. Gnr/bnr: 52/512, 52/319, 52/320, 52/695, 52/321, 52/322 og 52/323.
Rehabilitering av legekontor og helsestasjon i Finnøy
Tredje og fjerde etasje i gamle Finnøy Rådhus er i dårlig stand, og er ikke egnet til nåvæerende bruk som legekontor og helsestasjon.
Ombygg av skole/barnehage i Dirdal, trinn 2
Ombygg av gymsal til undervisningsrom og grupperom. Utskifting av tekniske installasjoner.
Totalrehabilitering og utvidelse av næringsbygg i Stavanger
Leietaker per i dag: Rama´s, og ny bar/pub er på vei.
Rehabilitering av grunnskole i Ålgård
Den eldste deleln av skolen er slitt og trenger oppussing/oppgradering.
Utvendig vedlikehold av kirke i Stavanger
Behandling av fasade og tårn- vask og maling.
Renovering o tilbygg av næringsbygg i Stavanger
Bruk: Eventuelt servering, butikk og annen service. Gnr/bnr: 52/345, 52/342 og 52/345.
Ombygg for avlastningsskole (midlertidig) i Trones
Ved utbygging av Trones skole vil det være behov for en midlertidig avlastningsskole i byggeperioden. En utredning vil vise hvordan dette kan løses.
Tilbygg av barnehage i Kleppe
12 nye barnehageplasser.
Opprusting av skolegård i Hafrsfjord bydel, Stavanger
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 425, Skolegårdsareal: 10.375 m2
Opprusting av skolegård i Rennesøy
Klassetrinn: 8-10 klasse, Antall elever: 236, Skolegårdsareal: 13.073 m2
Opprusting av skolegård i Tasta bydel, Stavanger
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 355, Skolegårdsareal: 5909 m2
Opprusting av skolegård i Rennesøy
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 283, Skolegårdsareal: 15.550 m2
Opprusting av skolegård i Hinna bydel, Stavanger
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 290, Skolegårdsareal: 6437 m2
Opprusting av skolegård i Judaberg sentrum, Finnøy
Klassetrinn: 1-10 klasse, Antall elever: 362, Skolegårdsareal: 14.096 m2
Opprusting av skolegård i Tasta bydel, Stavanger
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 340. Skolegårdsareal: 10.481 m2
Opprusting av skolegård i Tasta bydel, Stavanger
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 395, Skolegårdsareal: 5026 m2
Opprusting av skolegård i Hundvåg bydel, Stavanger
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 446. Skolegårdsareal: 13.701 m2
Opprusting av skolegård i Hundvåg bydel, Stavanger
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 120, Skolegårdsareal: 7957 m2
Opprusting av skolegård i Hafrsfjord bydel, Stavanger
Klassetrinn: 1-7 klasse, Antall elever: 425, Skolegårdsareal: 10.375 m2
Oppgradering av pasientsignalanlegg ved sykehjem i Haugesund kommune
Fornying av pasientsignalanlegg ved fire sykehjem.
Reparasjon og utbedring av kulturhus og mindre parkeringsareal i Klepp Stasjon
Prosjektet omfatter; sprinkleranlegg, reparasjon og utbedring av fundament (lødd stein) mm, opprusting av mindre parkeringsareal for ca. 6-8 biler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.