Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Oslo fylke

Oslo (48)
Oppgradering av Hammersborg Torg i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Hammersborg Torg 1-3. Gnr/bnr: 208/279, 438.
Tilbygg og ombygg av næring på Skøyen i bydel Ullern, Oslo
4-7 etasjer. Engebrets vei 3-9 og Hoffsveien 21-23. Gnr/bnr: 31/140 og 31/372.
Utvidelse av videregående skole i bydel Bjerke, Oslo
Utvidelse med 200-300 stk elever.
Rehabilitering av ungdomsskole i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Ferdigstillelse er planlagt til skolestart 2029.
Riving av fabrikk og nytt tilbygg av kontor og næringsbygg i bydel Sagene, Oslo
Dagens tilbygg til bevaringsverdig slipeskivefabrikk ønskes revet.
Rehabilitering av kontor, forretning og konferanselokaler m.m. i Oslo
Eiendommen skal etter omfattende rehabilitering åpnes for allmenheten som konferanse, selskaps- og representasjonslokaler i tillegg til kontor- og forretninger.
Påbygg, rehabilitering og bruksendring av eiendom til servering og overnatting m.m. i Oslo sentrum
Storgata 20 og Stenersgata 4. Bruksendring fra kontor/forretning til overnatting/servering/kontor/forretning. I hovedsak er det planlagt endring av plan 1 og deler av plan U fra forretning til servering, øvrige etasjer i Storgata 20 til overnatting, og plan 2 og 3 i Stenersgata 4 til overnatting.
Riving og tilbygg av kontorbygg i bydel Sentrum, Oslo
Riving av dagens femte etasje for å bygge tre nye etasjer.
Utvidelse av skole med en paralell i bydel Grorud, Oslo
Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
På- og ombygg av kontorlokaler i bydel St. Hanshaugen i Oslo
Påbygg av flere etasjer med kontorlokaler. Etablering av ny hovedinngang via City-passagen, for øvrig skal denne passasjen oppgraderes, blant annet med belysning og kunst.
Tilbygg av næringsareal i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Fjerne det skjermede arealet under arkaden ved å flytte fasadelivet ut mot tomtegrensen.
Ombygging av gymsal i bydel Gamle Oslo
Den gamle gymsalen på Vahl skole skal rehabiliteres og det skal tilrettelegges for at også beboere i nærområdet kan benytte seg av lokalet. Skolen vil kunne bruke lokalene på dagtid og leie dem ut til nærmiljøet på kveldstid, først og fremst til kulturelle formål
Oppgradering av tekniske installasjoner på operahus i Oslo sentrum
De tekniske installasjonene både på hovedscenen og scene 2 skal byttes.
Nybygg av heishus i bydel Sentrum
Heishuset vil bli oppført som et eget volum og forbindes med bro.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.