Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Agder fylke

Til- og ombygging av næring/boliger i Alleen
Gnr/bnr 168/62,63,131,42,137,19,24 mfl
Utvidelse av barneskole i Kristiansand
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Utvidelse av sykehjem i Dovre
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Til- og ombygg av skole i Kvinesdal kommune, trinn 3
Riving av administrasjonsdel. Trinn 3 vil få på plass nye spesialrom for forming, naturfag og musikk i 1 etasje og god høyde opp til 3 etasje der undervisningsrom og administrasjon vil komme. Når denne fløyen tas i bruk, kan både klasseromsfløyen fra 50-tallet og den såkalte Nordfløyen rives. Skolen vil fremstå som tilnærmet ny.
Utvidelse av barnehage i Kristiansand
Passivhus. Utvidelse med 50 plasser.
Utvidelse av barnehage i Kristiansand
Utvidelse med 60 stk plasser inklusiv erstatning for 18 stk plasser i rekke.
Utvidelse av barneskole i Kristiansand
Voiebyen skole avdeling Torkelsmyra kan på sikt få utvidet kapasiteten fra dagens 200 elever til opp mot 500 elever.
Rehabilitering av fasade og vinduer samt utskifting av brannalarm ved videregående skole i Tvedestrand
Rehabilitering av vinduer og fasade, nytt brannlarm. Fra budsjett 2023-2026.
Etablering av solskjerming på skole i Tvedestrand kommune
Solskjerming på Lyngmyr skole. Fra budsjett 2023-2026.
Oppgradering av tak på kirke i Flekkefjord kommune
Oppgradering av tak. Fra budsjett 2022-2026.
Etablering av solceller på skole i Risør kommune
Fellesutlysning for: Søndeled skole, Risørhallen og Hope skole. Total kostnad: 1,2 mnok.
Utskifting-/oppgradering av gulvbelegg i gamle delen av barneskole i Farsund
Prosjekt fra Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.