Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Sandnes

Nybygg av kontor, skole og flerbolighus mm i Sandnes
20.000-30.000 kvadratmeter med ulike former for næring og service og 40.000-50.000 kvadratmeter med ulike boligtyper.
Riving-, nybygg-, ombygg av barneskole i Sandnes kommune
Planarbeidet skal legge til rette for en utvidelse av Trones barneskole fra 3 klasser til 5 klasser per trinn (B35 skole), forsterket avdeling for 30 elever, og stor flerbrukshall. Det skal også vurderes sambruk av skolens lokaler og fasiliteter samt ny bygningsmasse, organisering av uteområde og tilhørende infrastruktur. Planen omfatter også Trones barnehage, men denne vil bli videreført uten større endringer.
Nybygg av hotell i Sandnes
Mellom fire og su etasjer. 250 hotellrom.
Nybygg av flerbolighus-, kontor-, hotellbygg mm i Sandnes
Hører sammen men Havneparken Sandnes A6.
Nybygg av kontorbygning i Sandnes
Gjennomførelsetid: 16-18 måneder.
Nybygg av aktivitetssenter i Sandnes
Dagtilbud for voksne med utviklingshemming og/ eller autisme.
Nybygg av aktivitetssenter på Austrått i Sandnes
Gnr/bnr: 34/567, 708. Dagsenter for psykisk utviklingshemmede. Dagsenter skal være nytt kommunalt aktivitetssenter.
Nybygg av aktivitetshus i Lura, Sandnes
Prosjektet inneholder en stor aktivitetsflate som kan deles i to. Passende for ballsport, men er ikke å anse som en fullverdig idrettshall. En mellomstor aktivtitetssal passende for dans, matteaktivitet, klatring, trampoline og uorganisert aktivitet. En mindre aktivtitetssal passende for aktivitet med matter og uorganisert aktivitet. Bygget vil også inneholde sosialt rom og garderober.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
9 boenheter for unge med funksjonsnedsettelse. Gnr/bnr: 111/299, 773
Nybygg av kirke på Iglemyr i Sandnes
Gnr/bnr: 39/23, 39/125. 2000-2500 m2.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Sandnes
Gnr/bnr: 111/463, 111/1198 og 111/594. 612 m2 tomt.
Nybygg av barnehage i Sandnes
Gnr/bnr: 34/567, 708. Privat barnehage med inntil 10 avdelinger.
Fortetting av hytteområde i Sandnes
Gnr/bnr: 88/9 og 89/2.
Nybygg av kontor og butikk i Sandnes
Ca. 3,5 daa. Gnr./bnr. 111/942 og 111/938 Planlegges i to til tre etasjer.
Nybygg av flerbrukshall ved fotballstadion i Sandnes
Flerbrukshall ved ØsterHus Arena.
Nybygg av flytende utendørsbasseng i Sandnes
Det skal inneholde et 25 meters svømmebasseng, et 12,5 meters barnebasseng, garderobeanlegg og badstue.
Nybygg av barnehage i Sandnes
Prosjekt fra kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2023-2026.
Etablering av modulrigg for bosetting av flyktninger i Sandnes kommune
Ved leie er riggen forventet å bli stående i 1-2 år med opsjon for kommunen på forlengelse i ytterligere 1+1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.