Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Hå

Nybygg av sambrukshus, boliger og torg i Nærbø
Minimum 24 boenheter og maximum 40 boenheter.
Tilbygg av camping i Ogna
Hensikten med planen er å bygge 36 flyttbare campinghytter. Maks BRA 50 m2 pr. hytte. Gnr/bnr: 95/105, 95/127 og 95/458.
Nybygg av barnehage i Brusand
Planen legger til rette for en ny barnehage for opptil 80 barn 8 avd, med tilhørende parkeringsplass.
Nybygg av hytter på Brusand i Hå kommune
Byggeklara tomter selges for ca 6-7 Mnok. 2.5 mål

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.