Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Eigersund

Rehabilitering/ oppgradering eller nybygg av barne- og ungdomsskole i Egersund
Dette prosjekt kommer etter Husabø ungdomsskole.
Fortetting av hytteområde i Egersund
- Gnr 13 bnr 9: inntil 12 nye hytter og småbåthamn. - Gnr 13 bnr 2 og 12/1: fortetting med 15-25 nye hytter. - Gnr 12 bnr 2: midlertidig deponi for overskotsmasse og framtidig landbruk.
Rehabilitering/ oppgradering eller nybygg av barneskole i Husabø
Dette prosjekt kommer etter Grøne Bråden skole.
Nybygg av båthus i Hovland
4-6 båthus. Sammen skal alle båthusene innenfor N1 ha maks totalt areal på 385 m2 BYA.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.