Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Oslo

Nybygg av kontor, hotell, handel og boliger mm på Lilleaker i bydel Ullern, Oslo
Totalkostnad for Lilleakerbyen (Granfos, Lilleaker og Sentrum) ca 10-15 Mrd nok. Lilleakerveien 16 mfl. Ca 1500 stk leiligheter. Uklart angående antall hotellrom.
Nybygg av boliger og næring på Bryn i Gamle Oslo
Brynsveien 1-5 og 11-13 og Østensjøveien 29, 39, 41 og 43. Ses i sammenheng med oppgradering av Brynseng stasjon og sporene mellom Etterstad og Hellerud. Kan utvikles totalt ca 600 boliger. Gnr/bnr: 137/184,137/194,137/195, 137/28, 137/89, 137/27, 137/26, 137/9, 137/35, 137/18, 137/117, 137/43, 137/183.
Riving av galleri og nybygg av boliger og næring m.m i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Schweigaards gate 4-14. Gnr/bnr: 230/411, 435, 250/63, 230/421, 999/815, 250/13, 208/881. 325 boliger 22.700 kvadratmeter og handel/service 13.300 kvadratmeter. Kontorareal vil bli på 71.000 kvadratmeter.
Utvikling av område for handel i Oslo
Planlagt handelsareal 36000 m2. Gnr/bnr: 114/1, 16, 21, 38, 40, 43, 58, 86, 102.
Utvikling av eiendom i bydel Nordre Aker, Oslo
Sognsveien 80 og 90. 32000m2 boliger, 15000m2 skole, 18000 m2 næring, 4000m2 bad, 3000m2 flerbrukshall og 15000m2 sykehjem.
Nybygg av boliger og kontor i Oslo
60000-80000 m2.Verdenshavets hovedkontor.
Nybygg av hotell og kontorbygg i bydel St. Hanshaugen, Postgirobygget
Utvikling av ca 55.000 kvm kontorlokaler og 20.000 kjøpesenterarealer. Miljøambisjonene for høyhusprosjektet er de høyeste. KLP Eiendom sikter mot minst energiklasse B og miljøsertifisering Outstanding eller Excellent innenfor BREEAM-systemet. 9 000 m2 under bakkeplan. 400 rom.
Nybygg av kontor, handel, boliger og undervisning mm på Lilleaker i bydel Ullern, Oslo
Totalkostnad for Lilleakerbyen (Granfos, Lilleaker og Sentrum) ca 10-15 Mrd nok. Lilleakerveien 16 mfl.
Nybygg av møbelvarehus og oppgradering av Furuset idrettspark i bydel Alna, Oslo
BRREAM excellent. Det nye varehuset vil bestå av 65.000 kvadratmeter, med mulighet for inntil 3.500 kvadratmeter tjenesteyting og inntil 1.500 kvadratmeter tjenesteyting/kontor i en av de nye paviljongene Oppgradere Furuset idrettspark med bl.a. flerbruksbaner, tennisbaner, cricket pitch, og ny flerbruks -og tennishall. Tennishall skal rives og erstattes med ny. Gnr/bnr: 116/1, 116/142, 116/153, 116/21, 116/25, 999/623.
Nybygg av kombinasjonsbygg og parkeringshus i bydel Bjerke
Tidlige planer for: Kontor/tjenesteyting ca. 24.500 m2, av dette inntil 12.500 som studentboliger. Sum over terreng blir ca 45.700 m2 BRA; i tillegg kommer to kjellerplan med parkering mv, ca 21.200 m2.
Nytt kringkastingshus på Normannsløkka i bydel Gamle Oslo
Ensjøveien 3-15. Mellom 50.000 og 60.000 kvadratmeter. Mulighetsstudie/forslag: 4B Arkitekter og IN'BY. HRTB Arkitekter, Niels Torp Arkitekter og Code. Powerhouse Company og Real Estate Development Company. Rodeo, Rebuilding, Opak og Henning Larsen Arkitekter. Transborder Studio – Void – Bollinger+Grohmann
Nybygg av kontor, handel og boliger mm på Lilleaker i bydel Ullern, Oslo
Totalkostnad for Lilleakerbyen (Granfos, Lilleaker og Sentrum) ca 10-15 Mrd nok. Lilleakerveien 16 mfl.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 2
Interiørarkitekt, heisentreprenør, prosjektstyringsmedarbeidere (H147), K303 Bygningsautomasjon (BAS) (nødlysanlegg, brannalarmanlegg, programdistribusjon, talevarslingsanlegg, elektronisk skilting, SD og automatisering) fra trinn 1 vil ha opsjon for byggetrinn 2 og 3. Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Den grønne lungen i byen er planlagt nord for det kommende kvartalet, mot kirkene og Gamle Deichmanske og mellom Akersgata og Møllergata. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere.
Nybygg av kontor og forretning mm i bydel Bjerke, Oslo
Gnr/bnr: 122/102, 122/114, 122/117, 123/861. 18000 m2 med bolig og 23600 m2 med forretning mm.
Nybygg av bilforretning, kontor og lager i bydel Alna, Oslo
BREEAM-sertifisering Very Good og Energiklasse A.
Nybygg av boliger og næring på Filipstad i Oslo
Total utviklingspotensial i kvm: 170000.
Nybygg av konferansehotell mm i Oslo S
Fjordporten rommer et konferansehotell med 400 rom over stasjonsfunksjoner. Reiulf Ramstad arkitekter (C. F Møller, Bollinger + Grohmann Ingenieure, Baugrundinstitut Franke – Mebner und Partner GMBH, Transsolar Climate Engeneering). Gnr/bnr: 207/76 mfl.
Tilbygg av produksjonsbygg i bydel Sagene, Oslo
9.000 m2 kontor 9.000 m2 produksjon/laboratorier/verksted 2.000 m2 kantine 1.000 m2 teknisk og øvrig Gnr/bnr: 77/114, 77/343
Utvidelse av næringseiendom (ny bydel) på Økern, Oslo
Utvikling med totalt 140000 m2 og 400-500 stk boliger på Økern S fordelt på tre grunneiere.
Byutvikling av tomt i bydel Bjerke, Oslo
Gnr/bnr: 123/28, 470, 124/190, 191, 194, 38, 88. Handel/service; 2000 m2. Flerbrukshall; 3000 m2. Næring/kontor; 18000 m2. Studentleiligheter; 4000 m2.
Nybygg av kontor og næring i bydel Grünerløkka, Oslo
Gnr/bnr 124/244, 261. Bøkkerveien 1-3.
Utvikling av Trekanttomten i bydel Frogner, Oslo
Tomtareal 3959 m2. BREEAM Excellent.
Nybygg av kontor og forretning i Bjørvika vest, felt A4
Havnelagerkvartalet. Gnr/Bnr:207/259, 423, 465, 466 m.fl.
Nybygg av videregående skole og høyskole i bydel Vestre Aker, Oslo
Delkontrakt 1 er en totalentreprise for etablering av felles (rå)kjeller og infrastruktur på området, samt gjennomføring av rivearbeider og bygging av ny T-bane perrong. Delkontrakt 2 er en totalentreprise for den videregående skolen og høyskolen, samt tilhørende utomhus.
Nybygg av bolig, forretning, hotell/overnattning og bevertning i bydel Grünerløkka, Oslo
Hjørnetomten Grenseveien/Økernveien. Bolig: 16 000 m² fordelt på ca 300 boenheter. hotell: 4 000m² och næring/kontor: 5 000 m². Forretning og bevertning i de to nederste etasjene. To hus som henger sammen. Gnr/bnr: 127/7, 122/488
Nybygg av kontor og underjordisk parkeringshus på Lilleaker i bydel Ullern, Oslo
Omregulering fra boliger till kontor. Prosjektet innebærer: Lilleakerveien 4F - Nytt kontorbygg på ca. 18.000m2 Lilleakerveien 4E- Påbygg av to etasjer på eksisterende bygg, ca. 4.500m2
Nybygg av barne-og ungdomskole med flerbrukshall og bydelsfunksjoner i bydel Ullern, Oslo
870 stk elever. 80 stk omsorgsboliger. Gnr/Bnr: 3/500, 662. Nedre Skøyen vei 24-26.
Nybygg og ombygg av kontor og forretning i bydel Gamle Oslo
Miljøklassifisering BREEAM: Excellent og Energiklasse A. 13.750 kvm ny bebyggelse og 8.250 kvm bevares.
Nybygg av kontor, handel, hotell og boliger mm på Skøyen i Oslo
25000-30000 m2 nybygg fordelt på flere bygg. Riving av eksisterende kontor (forretning/lager) i 4 etasjer i Drammensveien 159. Riving av eksisterende bilforretning/verksted i 2 etasjer i Drammensveien 161. Riving av eksisterende bensinstasjon i 1-2 etasjer i Drammensveien 161 B. Gnr/bnr: 5/10, 58, 65, 68.
Nybygg av toppidrettssenter i bydel Nordre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 51/13,14. Riving av eksisterende toppidrettssenter på Sognsveien 228. Nytt friidretts-og fotballanlegg med undervarme ved siden av den nye hallen.
Nybygg av barneskole, ungdomsskole, kultur og flerbrukshall mm i bydel Alna, Oslo
Tvetenveien 181 og 183. 630 elever. Gnr/bnr: 141/107, 109, 119, 134, 237, 239, 323, 372, 72 og 142/75 og 81 m.fl.
Byutvikling av tomt i bydel Bjerke, Oslo
Gnr/bnr: 123/28, 470, 124/190, 191, 194, 38, 88. 20000 m2 signalbygg. 2-20 etasjer.
Utvikling av Eurekakvartalet i bydel Ullern, Oslo
Gnr/bnr: 3/625, 624, 626, 627, 58, 152. BREEAM Excellent.
Nybygg av kontor i bydel Sagene, Oslo
Ca. 725 kontorarbeidsplasser.
Riving av bensinstasjon og nybygg av kontor på Storo i Oslo
Gnr/bnr: 76/245, 76/289, 76/176, 76/106. Kontor med næring i 1. etasje ut mot Vitaminveien.
Nybygg av kontor og næring i bydel Sentrum, Oslo
Fred Olsens gate 6, Prinsens gate 1A-B og Strandgata 19. 12.757 m² BRA over bakken, samt 3.994 m² under bakken.
Nybygg av bolig, forretning, hotell/overnattning og bevertning i bydel Grünerløkka, Oslo
Hjørnetomten Grenseveien/Økernveien. Bolig: 16 000 m² fordelt på ca 300 boenheter. hotell: 4 000m² och næring/kontor: 5 000 m². Forretning og bevertning i de to nederste etasjene. To hus som henger sammen. Gnr/bnr: 127/7, 122/488.
Nybygg av sykehjem og næringsbygg i bydel Grünerløkka, Oslo
120-140 beboerrom. Grovt estimat BRA 12 000-15 000 m2. Arealen for næringsdelen er foreløpig ukjent.
Nybygg av ungdomsskole og barnehage på Ensjø i bydel Gamle Oslo
Grenseveien 65-67. 8-parrallell ungdomsskole. 720 elever. Kultur og idrett.: BRA ca 14 300 m2. Parkering, HC og sykkel: 300 m2.
Nybygg av forretning og kontor mm i bydel Bjerke, Oslo, felt 1
8-11 etasjer. Gnr/bnr: 122/100, 110, 111, 2, 259, 483, 9, 250/19, 99/654.
Nybygg av videregående skole i bydel St. Hanshaugen i Oslo
Det planlegges å rehabilitere de fredede byggene samt å oppføre et nytt skolebygg med flerbrukshall under bakken. 840 stk elever.
Nybygg av barne-og ungdomsskole på Filipstad i bydel Frogner
Tidlig prosjekt. På Filipstad foreslås det en ny barneskole for 630 elever. I tillegg vurderes det at Den tyske skole kan leie seg inn på denne skolen. Skolen foreslås derfor bygget med fireparalleller. Denne skolen er forventet å stå ferdig i 2020. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av kontor i bydel Gamle Oslo
Bygget er planlagt med 15 etasjer og skal ha en forbindelse over 5 etasjer til eksisterende kontorbygg.
Nybygg av kontor i bydel Gamle Oslo
Sokkeletasje med 20 stk parkeringsplasser mm.
Nybygg av kontor i bydel Bjerke, Oslo
Planlagt totalt 800 stk boliger på 70.000 m2 fordelt på parkbyggene og bygg 2, 4-6. Ca 40000-50000 m2 med næring på Østre Aker vei 90.
Nybygg av flerbrukshall på Voldsløkka i bydel Sagene, Oslo
Gnr/bnr: 56/1, 5, 7, 27, 57/283. Fire nye flerbrukshaller, samt en ny 11er‐bane med kunstgress og tribuneanlegg og en 7er‐bane på Voldsløkka.
Nybygg av kontorbygg i bydel Gamle Oslo
Østensjøveien 14 B-D. Gnr/bnr: 137/70, 138/61. 8500 m2 over mark og 3500 m2 i to etasjer under. Tidligere adresse: Tvetenveien 4 og 6.
Nybygg av beredskapssenter for sjøtjenester i Oslo
6-7 etasjer. Politiets sjøtjeneste, Beredskapstroppen, Brann- og redningsetaten i Oslo (BRE), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Bymiljøetaten og Oslo Havn skal samlokaliseres i et nytt beredskapssenter på Kongshavn nord. Også Statsfovalteren, Vann- og Avløpsetaten, Tolletaten og taubåtene er tiltenkt kaiplasser i det nye anlegget.
Utvikling av bydelssenter i Oslo
Av forslaget fremgår det at tiltakshaver ønsker å oppføre en ny bygningsmasse med et bruksareal på maksimalt 17.500 kvadratmeter. Planforslaget tilrettelegger for ny næringsbebyggelse med kontor i kombinasjon med strøkstjenlig funksjoner i de nederste etasjene
Nybygg av kontor og hotell m.m. på Kvadraturen i Bjørvika vest, Oslo
Gnr/bnr:207/242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 399, 423, 250/11, 61, 999/13. Område mellom Børsen og Oslofjorden.
Nybygg, ombygg og påbygg av barneskole i bydel Alna, Oslo
Skolen er planlagt å være en 3-parallell barneskole for 630 elever pluss en avdeling tilpasset 16 autister.
Nytt kontorområde i Oslo
Gnr/bnr: 210/2, 30 og 7. Ca 15500 kvm. Total utviklingspotensial i kvm: 170000.
Rehabilitering og utvidelse av barne- og ungdomsskole i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 159/1, 159/138, 159/166. Fremtidig kapasitet planlegges for barneskole med 3 paralleller, spesialavdeling for 8 elever, samt ungdomsskole med 3 paralleller. Totalt 908 elever.
Nybygg samt rehabilitering av videregående skole i bydel Gamle Oslo
Bygg E er ett nybygg på ca 4 etasjer i tillegg 1 underetasje på ca 10.120 m2 BTA. Bygg D er en totalrehabilitering på ca 7617 m2 BTA, på 5 etasjer samt en kjelleretasje. Energiklasse B.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall på Ensjø i bydel Gamle Oslo
Grenseveien 73, 91 og 95. Gnr/Bnr: 130/123, 130/193, 130/78.
Nytt torgbygg på Brynseng stasjon i Oslo
Torgbygget over T-banestasjonen får et bruksareal på 12.550 kvadratmeter. Kontor utgjør hovedtyngden med et areal på 6.650 kvadratmeter. I tillegg kommer 3.350 kvadratmeter boliger, leilighetene ligger fra 10.etasje og oppover.
Nybygg av barnehage og boliger i Trosterud, Oslo
Det legges til rette for utvidelse av Stubberudlia barnehage, videre utvikling av Trosterudparken, etablering av parsellhagen, vurdering av arealbruk for eksisterende eldre bebyggelse, boligbygging på tomten til Haukåsen skole, oppgradering av den sentrale gang- og sykkelforbindelsen gjennom området (Gårdsveien) og sikring av forbindelser til Østmarka. Gnr/bnr: 142/30, 142/31, 142/75, 142/76, 142/77, 142/78, 142/79, 142/80, 142/81, 142/82, 142/84. 13500 kvm boligbygg, 1500kvm barnehage.
Utvidelse av ungdomsskole i bydel Østensjø, Oslo
Gnr/bnr: 144/1327, 146/ 348, 146/ 349, 999/ 228. Frittstående tilbygg. Utvidelse till U9.
Nybygg av politihøgskole i Oslo
Flere lokaliseringer og utforminger vurderes.
Nybygg av kontor i bydel Bjerke, Oslo
Planlagt totalt 800 stk boliger på 70.000 m2 fordelt på parkbyggene og bygg 2, 4-6. Ca 40000-50000 m2 med næring på Østre Aker vei 90.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.