Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Vefsn

Nybygg av gondolbane i Vefsn
Fra Mosjøen sentrum og opp til Øyfjellet.
Nybygg av hytteområde med infrastruktur i Mosjøen
Ca. 100 daa. 40 tomter. Tomtene selges til private samt større utbyggere.
Nybygg av forretning i Mosjøen
Det er tillatt oppført forretningsbygg i inntil to etasjer. Det kan gis tillatelse til å bruke 2. etasjen til boligformål. 2,3 mål.
Nybygg av museum i Vefsn
Skal bygges i forbindelse med gondolbane, Helgeland Skylift.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.