Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Vågan

Nybygg av landskapshotell, sjøhotell, sjøhus m.m i Ørsnes
Totalt 85 stk fritidsboliger på eiendommen.
Nybygg av temapark ved Storvågan i Vågan kommune
Rivning av 4 huskroppar, inneholder industriproduktion og leiligheter.
Etablering av folkebad, treningssenter, idrettshall og kontorlokaler m.m. på Klippenborg i Svolvær
Gnr/bnr: 18/180, 18/414, 18/832, 18/504, 18/125, 18/2, 18/721, 18/572, 18/726, 18/2291, 18/10, 18/136, 18/1622. Bygget kan inneholde folkebad, annen idrett som treningssenter, padeltennis, klatrehall, idrettshall, rom for kortidsutleie, kontorlokaler. Det er også planer om etablering av rom for utleie i form av «hotell» eller tilsvarende. Disse planlegges etablert i de to øverste etasjene. Her vil det kunne etableres ca. 40 utleierom. Det er ikke tanker om å legge til rette for matservering i tilknytning til rommene. Det er planer om selvhushold. I tilknytting til etablering av Lofoten folkebad er det behov for parkeringsplasser. Parkeringen planlegges løst i et parkeringshus, en eller to etasjer. Dette bygget vil også kunne inneholde næringsvirksomhet over parkeringen.
Nybygg av næring og industri i Kabelvåg
Vedtatt områdereguleringsplan. Ca. 300 daa.
Nybygg av opplevelsessenter i Lofoten, Svolvær
120 rom. Utendørs oppvarmet havbad hvor oppvarmingen kommer fra overskuddsvarme fra et miljøvennlig fjernvarmeanlegg, kombinert med fleksible overnattingsenheter.
Nybygg av fritidsboliger på Sauøya, Henningsvær
Ca 47,5 daa. Ca. 33 hytter á 100-120 m2 pluss mulighet for felles servicebygg
Nybygg av hotell, spa, kai mm i Henningsvær
Forslagsstiller ønsker å etablere en reiselivs- og kulturbasert næring med eksklusive overnattings- og opplevelsesfasiliteter. Intensjonen er å utvikle et anlegg med 12-18 store soverom med en-suite bad og generøse fellesarealer, som leies ut som en helhet til en besøksgruppe. Det er dermed ikke tenkt som tradisjonell hotelldrift, men et “bemannet hjem”.
Etablering av svømmebasseng i Vågan kommune
Fra økonomiplan 2022-2025.
Utvikling av turistformål i Vågan
Planlagt for fritids/turistformål, camping/bobiler, to småbåtshavner med flytebrygger og åpning av kanal ved Nestjønna. Ca 30-40 mål.
Nybygg av rorbuer i Vågan
Godkjent regulering.
Etablering av servicebygg i Vågan kommune
Fra økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.