Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Hemnes

Nybygg av kontor og forretning på Bjerka i Hemnes
Eksisterende molo må fylles inn.
Nybygg av hyttefelt i Hemnes
Ca 15 hytter. Planområdet er ca. 270 dekar.
Nybygg av hyttefelt i Hemnes
Ca 15 hytter. Planområdet er ca. 245 dekar.
Etablering av musikkbinge ved kulturskolen i Korgen
En musikkbinge er et ferdiglaget øvingslokale som leveres nøkkelferdig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.